Share Button

Mona Bjørn er hovedtillitsvalgt i Trondos og leder i Handel og Kontor Region Midt-Norge.  Mona kjenner norsk arbeidsliv godt gjennom å ha vært aktiv i fagbevegelsen i mange år, til tross for at hun er en ung kvinne. Som faglig tillitsvalgt i et kvinnedominert yrke har hun jobbet mye med blant annet pensjon, og hvordan dagens og fremtidas pensjonsordninger er og kan bli for kvinner. Hun er en av de få kvinner i Norge som man kan si har forstått omtrent alle aspekter ved hvordan dagens og fremtidas pensjonsordninger kan slå ut, også for kvinner.   Åpningstidene i varehandelen er også tema hun kjenner veldig godt.  Hun er kjent for å ha god kunnskap om sakene hun debatterer, noe hun har vist tydelig blant annet på flere landsmøter i Handel og Kontor og LO-kongresser.

Den aller siste bloggartikkelen hun har skrevet har tittelen » Arbeidsliv i det blå»  Hva er trygt, familievennlig og fleksibelt med å ikke vite om du fortsatt har jobb neste år?   Artikkelen tar opp Robert Erikssons (Frp) og regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.  Disse endringsforslaga er nå ute på høring.

Mona konkluderer med: » Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv betyr fast arbeid, ei lønn å leve av og en arbeidstid å leve med. Det eneste regjeringen gjør er å svekke arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår og undergraver fagforeningenes rolle.»

Mona Bjørns blogg finner du her på adressen http://monabjorn.blogspot.no/