Share Button

LO i Trondheim inviterer til møte med John Hellesnes, forfatter og filosof den 25. oktober klokka 18. Møtet er i Folkets Hus, inngang C, 3 etasje. 

100 år siden slutten på første verdenskrig

På 100 årsdagen for slutten på første verdenskrig avsluttes også NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge (15.10-7.11), der Norge er vertsnasjon. I en måned skal 35.000 soldater fra 30 land delta i en av de største militærøvelsene på norsk jord. Øvelsen skjer i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, i tillegg til de ikke-allierte landene Sverige og Finland.

Trondheimskonferansens uttalelse om Trident Juncture

Trondheimskonferansen 2018 vedtok en uttalelse som oppfordrer fagbevegelsen til å mobiliserer mot øvelsen Trident Juncture, gå imot stasjonering av utenlandske tropper i Norge i fredstid og kreve at den norske regjering tilslutter seg forbudet mot atomvåpen.

Her finner du hele uttalelsen fra Trondheimskonferansen

Om øvelsen (kilde Wikipedia)

Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som skal arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Det blir den største NATO-øvelsen siden den kalde krigens opphør og samler rundt 45 000 deltakere fra over 30 nasjoner. Rundt 150 luftfartøy og 60 sjøfartøy ventes å delta i øvelsen.[1][2] Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland. For Norges del skal øvelsen teste norsk evne til å motta alliert støtte i form av soldater og utstyr.[3]

Hva kan fagbevegelsen gjøre? 

I 2018 er det 100 år siden slutten på første verdenskrig. Arbeiderklassens kamp, organisering og opprør som var en av de viktigste drivkreftene/ årsakene til at krigen be avsluttet. Hva kan fagbevegelsen gjøre i dagen situasjon?

LO i Trondheim inviterer Jon Hellesnes, forfatter og filosof, til å innlede om tema.

Bli med på en spennende og viktig samling. 

Spørsmål om møtet kan rettes til leder av Internasjonalt utvalg i LO i Trondheim, Karim Essahli på telefon 93883328