Share Button

Minneord over Ørnulf Roar Øyen

En markant tillitsvalgt innen fagbevegelsen i Trondheim døde 22. november 2016. Arbeidsplassen hans fra 1978 var Norges Statsbaner og Jernbaneverket. Ørnulf hadde ledende tillitsverv innen Banepersonalets forening avd. 62 av Norsk Jernbaneforbund, og møtte som foreningens representant i representantskapet i LO i Trondheim. Han fikk LOs 40 års-nål i 2014. LO i Trondheim samarbeidet godt med Ørnulf ved flere anledninger. Han var en lun og fin kamerat med et smittende humør. I 2004 og 2005 jobbet fagbevegelsen i Trondheim intenst for å stanse Stortinget i å vedta en rasering av Jernbaneverket etter at Bondevikregjeringa fremla en St. prp. om å konkurranseutsette Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsoppgaver og nedbemanne Jernbaneverket med 1000 årsverk fram til 2009. 

På våre mange aksjoner og møter sto Ørnulf ofte fram, og følgende appell som Ørnulf holdt viser hvilken tvers igjennom solid, samfunnsengasjert og stolt fagarbeider og tillitsvalgt han var: «Den 1. september 1854 ble den første britiske privatbanen i Norge åpnet. Fem år etterpå overtok vi nordmenn styringen. Der vi bygget jernbane i Norge, ble det gro­bunn for nye samfunn, industri og andre virksomheter. Jeg representerer dagens generasjon som kan det å bygge og vedlikeholde jernbane i Norge. Etter å ha prøvd meg litt frem i yrkeslivet, be­gynte jeg i jernbanen da jeg var 25 år. For 26 år siden var jernbanen kjent som en trygg arbeids­plass med mange muligheter. Et eksempel på hvordan en bedrift i sam­ar­beid med fagorganiserte klarte å skape et godt arbeidsmiljø. Jernbanen er en sørvisbedrift, derfor er de tillitsvalgte aktivt med, når det er nødvendig med tilpasninger i forhold til det øv­rige samfunn. For å effektivisere ble det i 1985 innført inntaksstopp. Dette var starten på en nedbemanning gjennom naturlig avgang innenfor drift og vedlikehold. Dette tilsvarer fram til i dag ca. 2/3, og en høy alder på de siste ca. 1.350 ansatte. Hva gjør vi? Og hvordan vi gjør det! Vi bor der det er jernbane! Dagens jernbane­folk er ute i sporet, og kjenner sin strekning godt. Vi vet vi må rykke ut når værforhold tilsier at en stikkrenne trenger ettersyn, når en fyll­ing kan gli ut eller et ras over sporet kan inntreffe. Under slike forhold er vi ute i sporet for å kontrollere vår strekning i forkant av et rutegående persontog. Dette personalet har med sin tuft på jernbanen ved en rekke anledninger avdekket forhold rundt og i sporet som på kort tid kunne ført til en stor togkatastrofe. Vi har mye av æren for at jernbanen gjennom 150 år har få store ulykker. Og at jernbanen markedsfører seg som et trygt og sikkert framkomstmiddel. Jernbanen har et omfattende teknisk regelverk beregnet på faggruppene. Ved arbeid i togspor har de i tillegg trafikksikkerhetsbestemmelser som de må forholde seg til. Etter faste rutiner innkalles personell i sikkerhetstjeneste med jevne mellomrom til kunnskapstest og helse­kon­troll, for å tilfredsstille de fastsatte krav. Samspill mellom arbeidslag og godt innarbeidede ru­t­iner er avgjørende for sikkerheten langs jernbanespor. Vi godtar ikke at sikkerhet settes ut på anbud der krav til inntjening kommer først.”

Ørnulf bidro sterkt i fagbevegelsen til at en ny rødgrønn regjering kom på plass i 2005, slik at alle oppsigelsene i Jernbaneverket ble trukket tilbake. Nå er jernbanen igjen truet av høyrekrefter som ønsker å splitte opp og privatisere. Vi hadde derfor mer enn noen gang trengt Ørnulf blant oss nå. Men vi vil bære han med oss i dyp respekt for den han var og det han fikk utrettet. Våre tanker går til hans nærmeste familie. Vi lyser fred over Ørnulfs minne.

 

Trondheim 01.12.16

John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim