Share Button

Handlingsprogram 2016-19 (24) – uttalelse fra LO i Trondheim.

 

Vi viser til brev datert 17.12.15 fra Miljøpakken – utsendt av Statens vegvesen v/ Kri­stin Gjærevoll – vedlagt forslaget til handlingsprogram for Miljøpakken 2016-19 (24).  I oversendelsesbrevet fremgår at Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig. Handlingsprogrammet for perioden 2016-19 (24) skal behandles parallelt i Trondheim bystyre 18. februar 2016 og i Sør-Trøndelag fylkesting 2. – 3. mars 2016. 

I brevet fra Miljøpakken bes det om at høringsuttalelser sendes Miljøpakken ved Tore Langmyhr, Trondheim kommune på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no helst innen 1. februar 2016. Det fremgår at uttalelser blir videresendt fra Miljøpakkens sekretariat til politisk nivå. 

Vår vedlagte uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.


Miljøpakke for transport i Trondheim – Handlingsprogram 2016-19 (24) – uttalelse fra LO i Trondheim