Share Button

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fagforeninger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Her er vårt høringssvar:Miljøpakken – forslag til handlingsplan 2014 – 2017 (23) – uttalelse fra LO i Trondheim