Share Button
  • Medlemsdebatt

Medlemsdebatt har nå startet og vil pågå ut året. Det satses på stor deltakelse på kampanjens nettsider; www.lo.no/debatt, men materiell er også under produksjon. Det er viktig at vi i Sør-Trøndelag får i gang et stort engasjement blant tillitsvalgte og en god debatt på arbeidsplassene. Medlemsdebatten skal øke det politiske engasjementet på arbeidsplassene og skape grunnlag for en god arbeidsplassvalgkamp høsten 2017. Foran Stortingsvalget kan du delta i det største demokratiske verkstedet i Norge: LOs medlemsdebatt. Her kan du være med å forme de spørsmål og krav LO retter til partiene

  • Orientering fra LO advokatene

Karl-Inge Rotmo tar en gjennomgang at dagsaktuelle arbeidsrelaterte saker, inkl. forståelsen av ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen

  • Samfunnskontrakt for flere læreplasser 2016 – 2020

Trøndersk arbeidsliv er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Fagbevegelsen har forpliktet seg til å bidra til flere læreplasser. Kristian Tangen orienterer om den nye samfunnskontrakten.

  • Regionalt lærlingeråd

Det nyopprettete lærlingerådet kommer og forteller om sitt spennende arbeid for å øke lærlingers påvirkning og medinnflytelse
Gå ikke glipp av viktig informasjon!

Frokostmøte avholdes fredag 2. september kl 08:30 – 10:00 på Nova HKK (Folkets Hus i Trondheim), møterom Andromeda.

Forsyn deg med rundstykker, fyll opp kaffekoppen, og bli engasjert. Velkommen til LOs frokostmøte på Folkets Hus!

LOs distriktskontor Sør-Trøndelag arrangerer frokostmøte første fredag i hver måned. Frokostmøte er gratis og har ingen påmelding.