Share Button

Jernbanereform på feil spor. 11. juni skal jernbanemeldingen behandles i Stortinget. Meldingen omhandler en storstilt privatisering og oppsplitting av jernbanen i Norge. 10.000 ansatte og hundretusener av reisende blir berørt. Kåre Wikdahl fra Norsk Jernbaneforbund vil innlede om hvorfor regjeringens forslag er en oppskrift på dårligere og dyrere jernbane, samt orientere om gjennomføring av politisk streik 15. juni. Dette og enda mer, som for eksempel utfordringer i fiskeindustrien og årets sommerpatrulje, vil du få mer kunnskap om på frokostmøtet 5.juni kl 8.30 – 10.00

LOs frokostmøte 5. juni

LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag inviterer alle til åpent frokostmøte fredag 5. juni kl. 08.30 – 10.00 på NOVA HKK (Folkets Hus), møterom Andromeda, i Trondheim.

Dette er programmet:

  • Ann Solveig Sørensen, forbundssekretær NNN, orienterer om utfordringer i fiskeindustrien. NNN har vunnet en viktig seier ved å få allmenngjort lønna i fiskeindustrien.
  • LOs sommerpatrulje
  • Jernbanereform på feil spor
    11. juni skal jernbanemeldingen behandles i Stortinget. Meldingen omhandler en storstilt privatisering og oppsplitting av jernbanen i Norge. 10.000 ansatte og hundretusener av reisende blir berørt. Kåre Wikdahl fra Norsk Jernbaneforbund vil innleder om hvorfor regjeringens forslag er en oppskrift på dårligere og dyrere jernbane, samt orientere om gjennomføring av politisk streik 15. juni.  Her kan du lese mer om hvorfor jernbaneansatte streiker 15.juni. Fra Fri Fagbevegelse  Pressemelding fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund angående jernbanereformen. 

Forsyn deg med ryndstykker, fyll opp kaffekoppen og bli engasjert! Velkommen til frokostmøte på Folkets Hus!