Share Button

Status i tariffoppgjøret, og økt bosetting av flyktninger blir temaene når LOs distriktskontor inviterer til frokostmøte fredag 3. juni kl. 08.30 – 10.00.

Forbundene orienterer om status i tariffoppgjøret.

Du kan følge med på situasjonen i tariffoppgjøret på LOs side eller på det enkelte forbunds hjemmeside.   LO skriver skriver blant annet:

Lønn og tariff

LOs viktigste oppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapingen i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer, og å gi dette en god fordelingsprofil. Våre mål oppnås som resultat av høy organisasjonsgrad, landsomfattende tariffavtaler, ansvarlige inntektsoppgjør, helhetlig inntektspolitikk, klare målsettinger om inntektsutjamning og inntektspolitisk samarbeid.

Bosetting av flyktninger

Reza Monajemi, rådgiver i Rådmannens fagstab i Trondheim kommune og prosjektlederne fra «Nybosatt til nyansatt» Ellen Gunhildrud (NAV) og Arve Henning Solvang (Kvalifiseringssenter for innvandrere INN) innleder om bosetting av flyktinger.  INN koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet.  INN samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere den enkelte.

Gå ikke glipp av viktig informasjon!

Frokostmøte avholdes fredag 3. juni kl 08:30 – 10:00 på Nova HKK (Folkets Hus i Trondheim), møterom Andromeda.

Forsyn deg med rundstykker, fyll opp kaffekoppen, og bli engasjert. Velkommen til LOs frokostmøte på Folkets Hus!

LOs distriktskontor Sør-Trøndelag arrangerer frokostmøte første fredag i hver måned. Frokostmøte er gratis og har ingen påmelding.