Share Button

LO UNG I TRONDHEIM
INVITERER TIL
ORGANISERT BOWLING
Tirsdag 25.09.18 kl 1800 på Centrum Bowling i Trondheim sentrum inviterer LO
Ung i Trondheim til vårt arrangement.
Vi vil fra kl 1800 holde en liten innledning om hva vi i LO Ung Trondheim jobber
med og hvem vi er. Så byr vi på en runde bowling etter dette.
Dette er en fin mulighet til sosialt samvær, lære mer om LO og bygge forbindelser
mellom ungdom som er enten elev, student eller i arbeidslivet.
Sted: Centrum Bowling Tinghusplassen 1, 7013 Trondheim
Tid: 1800
Gratis arrangement
Har du spørsmål, ta kontakt med Vegard Tillerflaten.
M: 93 09 55 67
E: ung.loitrondheim@outlook.com
Vi håper å se deg og dine kamerater for en god strike, vel møtt!
Kameratslig hilsen
Ungdomsutvalget LO i Trondheim