Share Button

Lørdag 10. mai kom meldingen om at den varslede streiken fikk frem litt over en dobling av det opprinnelige lønnstilbudet fra NHO Reise­liv. Den varslede streiken fra mandag 12. mai er dermed avblåst. Felles­forbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt forslaget. Resul­tatet viser hvilken makt arbeidsfolk har når de organiserer seg og står på krava.

Generelt tillegg og lavlønnstillegg: Det opprinnelige generelle tillegget på kr. 0,75 og lav­lønnstillegget på kr. 1,25 per time ble nedstemt av medlemmene med 65 % flertall i Sør-Trøndelag og 57 % flertall på landsbasis.

Det nye forslaget innebærer at alle får et tillegg på kr 5,06. Dette er summen av et generelt tillegg, garantitillegg og økning av satsene. Resultatet innebærer at en heving av satsene ikke skal føre til reduksjon av lokalt avtalte tillegg.

Lokal lønnsforhandlingsrett: I det opprinnelige forslaget innfridde ikke NHO Reiseliv Felles­for­bundets krav om lokal lønnsforhandlingsrett på tariffavtalen, noe som også var en viktig faktor for å si nei.

I det nye forslaget har partene blitt enige om en tidsplan for arbeidet med lokal forhandlingsrett. Forslaget er også strammet inn slik at teksten er mer forpliktende med hensyn til hva som skal utredes. Fristen for dette arbeidet er satt til 1. juni 2015. Det medfører at resultatet av arbeidet vil bli en del av debattopplegget i forkant av neste hovedoppgjør.

Hotell- og restaurantbransjen har lavlønn yrker der snittlønna for alle hotell­arbeidere (inkl. lønn ledere og direktører) er på kr. 326.000 per år.

Snittlønna i Norge er på kr. 445.000 per år.

Dette ville de organiserte i Fellesforbundet gjøre noe med.

I Trondheim var det varslet plassfratredelse fra mandag 12. mai for 294 organi­serte ved hotellene Rica Nidelven, Royal Garden, Britannia Hotell, Clarion Bratt­øra Congress, Hotel Augustin, Nova Hotell, Kurs og konferanse og Scandic Solsiden. Resultatet innebærer at alle er på jobb på vanlig måte.

Uravstemning: Det enstemmig anbefalte forslaget vil nå bli sendt ut til uravstemning blant de berørte medlemmene torsdag 22. mai 2014.

 

Kontaktperson:

Kontakt Børge Ånesen på tlf. 451 47 565
Organisasjonsmedarbeider Fellesforbundet avd 250

VEGGAVISA nr. 5-2014