Share Button

LO i Trondheim og omegn fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi krever, på lik linje med internasjonal og europeisk fagbevegelse, umiddelbar tilbake­trekking. Invasjonen er et grovt brudd på Folkeretten, på Ukrainas selvbestemmelsesrett og innbyggernes sikkerhet. Russlands hand­ling­er truer sikkerheten i hele Europa. Vi stiller oss på linje med et europeisk folkekrav om våpenhvile, fredsforhand­linger og tilbaketrekking av russiske styrker slik at en forhandlingsløsning kan redde Europa fra en enda større krig. Vi forventer og at FN får tilbake en større rolle og ikke erstattes av stormaktenes alenegang.

Russlands handlinger forårsaker store ødeleggelser og tap av menneskeliv

De har satt freden, utviklingen og stabiliteten vi har oppnådd de siste 30 årene i Europa i fare. De humanitære lidelsene i Ukraina er enorme, og vi kan vente oss store flyktningstrømmer ut av Ukraina de neste ukene.

LO i Trondheim og omegn ber om all mulig støtte til de demokratiske kreftene internt

i Russland som nå risikerer livet ved å kreve fred og dialog. For å fremme demokrati og ytringsfrihet i Russland er det viktig å støtte opp om folk-til-folk-samarbeid, slik som samarbeid mellom fagforeninger på tvers av lande­grens­er. Samtidig ber vi våre fagforeningskamerater i alle land og spesielt i Øst-Europa og Russland til å stå sammen for dialog, konfliktløsning og fredsbygging. 

Vi oppfordrer alle som vil bidra aktivt til å sende penger til de organisasjonene

som vi vet har apparat til å få den humanitære hjelpen frem. Dette gjelder blant annet Flykt­ninghjelpen, Røde Kors, Redd Barna og SOS barnebyer. Sjekk nettsidene deres for mer inngående informasjon.

LO i Trondheim og omegn oppfordrer alle til å strekke ut en støttende hånd til de russerne og ukrainerne

som allerede bor og/eller oppholder seg i Norge, og som ikke bærer noe ansvar for Putins krigshandlinger.

Vi støtter bystyret i Trondheim sitt vedtak om å åpne dørene for ukrainske flyktninger

som kan søke ly her fram til de trygt kan reise hjem igjen. Vi forventer at Trondheim kommune raskt ruster opp kapasiteten på flyktningeområdet slik at alle flyktninger i Trondheim blir godt ivaretatt.

Vi oppfordrer samtidig alle om å støtte med praktisk hjelp

de ukrainske flyktningene som kommer til Trondheimsregionen.