Share Button

VEGGAVISA nr. 7-2013

Arne Byrkjeflot trekker seg som leder av hensyn til fagbevegelsen og LO i Trondheim. Hans ønske er å gjøre LO i Trondheim i best mulig stand til å arbeide videre for medlemmenes interesser.

Styret i LO i Trondheim og fagforeningene mener at dette var et riktig valg og berømmer Byrkjeflot for sin beslutning. Byrkjeflot fortsetter i styret som vanlig styremedlem. 

2. nestleder Svein Åge Samuelsen overtar ledervervet frem til førstkommende årsmøte. 

Det er da ikke grunnlag for å avholde ekstraordinært årsmøte i LO i Trondheim.

Støttes av: Fellesforbundets lederforum i Sør-Trøndelag, Fagforbundet Trondheim avd. 069, Elektrikernes Fagforening Trøndelag EL & IT Forbundet, Midtnorsk Transportarbeiderforening, Tele og IT-ansattes Fagforening i Sør-Trøndelag, Fagforbundet Buss og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047, Rockwool Kjemiske Fagforening avd. 98 Industri Energi, Forbundet for ledelse og teknikk avd. 17 Trondheim, Sør-Trøndelag HK avdeling 1, NNN Sør-Trøndelag avd. 10, Fagforbundet St. Olav avd. 494, Fiskerorganisasjonenes Funksjonærforening HK avd. 55, Skolenes Landsforbund Sør-Trøndelag, Fagforbundet Ingeniørvesenets Arbeiderforening avd. 008, Fagforbundet Trøndelag Teatertekniske Fagforening avd. 104, Fagforbundet Renholdsverkets Arbeiderforening avd. 040, Postkom Midt-Norge krets, Fagforbundet Psykisk Helsevern avd. 178,Elektropersonalets forening Trondheim avd. 66 NJF, Klargjøringspersonalets fagforening avd. 77 NJF, Banepersonalets forening Trondheim avd. 62 NJF, Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Trondheim avd. 63 NJF, Foreningen for trafikk, teknikk og administrasjon Trondheim avd. 006 NJF, CargoNet Personalforening Nord avd. 74 NJF, Konduktørforeningen Trondheim avd. 65 NJF, Bilpersonalets forening Møre / Trøndelag and. 64 NJF, NTL NTNU

 

For nærmere informasjon:

– Svein Åge Samuelsen, tlf. 917 41 820

– John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216