Share Button

Pressemelding:

Fagorganiserte fra Trøndelag og resten av Europa reiser til Oslo for å demonstrere for havnearbeidere i arbeidskamp.

23 fagorganiserte som representerer 11 fagforeninger reiser torsdag 3. desember kl. 22.00 sørover i buss fra Folkets Hus i Trondheim til Oslo for å delta i støttemarkeringer for havnearbeiderne fredag 4. desember 2015.

LO i Trondheim støtter havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik. Havnearbeidernes kamp foregår nå i seks havner i Norge. Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament.

I februar i år overtok tyrkiske Yilport driften av conteinerhåndteringen på Oslo Havn. Transportarbeiderforbundet og havnearbeiderne har siden i fjor høst forsøkt å få til en tariffavtale med tyrkerne, men uten å lykkes.

Bedre ble det ikke da arbeidskraftkjøperne la ned losse- og lastekontoret før sommeren. Det jobbes fremdeles med å få opprettet et nytt kontor, men i mellomtiden har Oslo Bryggearbeideres forening opprettet sitt eget losse- og lastekontor. Det benyttes i dag av tre operatører på havna, samtidig som store aktører som Color Line, DFDS, Stena Line og Rieber Salt ikke gjør det.

Det har vært gjennomført mange aksjoner og demonstrasjoner i Oslo det siste året, og siden sommeren har bryggesjauerne blant annet gjennomført markeringer og blokader overfor Yilport, Color Line og skip som har kommet til Oslo med biler.

I morgen fredag 4. desember har støttespillerne for havnearbeiderne i samarbeid med Oslo Bryggearbeideres Forening tillyst store støttemarkeringer i Oslo.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216

Leder av LO i Trondheim