Share Button

Adresseavisen skriver på lederplass 14.05.14 under overskriften ”Vetorett mot lokal fornuft”:”De blåblå vil åpne for mer fleksible arbeidstidsordninger og større lokal frihet. LO skal fratas retten til å stoppe lokale turnuser. Det er det gode grunner til.” Her nevner avisen fornuft og fleksibilitet og skriver om Øver­gården bofellesskap på Frøya: ”Solskinnshistorien fra Frøya viser at fleksible turnuser er verdt et forsøk.”Adresseavisen nevner imidlertid ikke at de an­sattes fagforbund er positive til og gir dispensasjon fra arbeidstids­bestemmelsene i over 90 prosent av søknadene fra slike virksomheter når det er en faglig begrunnelse ut fra beboernes behov.

Arbeidsmiljøloven (AML) sier at arbeidstidsordninger skal være slik at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Internasjonale arbeidslivsstudier for flere yrkesgrupper har evaluert risiko for uønskede hendelser og skader som har sammenheng med bestemte skiftsystemer. Risikoen øker med lengden på skift som strekker seg over 8 timer. Sammenhengen er klar mellom overtids­arbeid, lange skift, utførelsen av arbeidet, helse og sykdom. Svært mange av kroppens funksjoner endrer seg gjennom døgnet. Det er døgnsykluser i prod­uksjonen av stresshormonet adrenalin og hormonet melatonin, som er viktig for den biologiske klokka. Press på mer overtid, lange skift og mer arbeid på ubekvemme tider vil tvinge flere til å jobbe mot sin egen biologiske klokke og mot «kroppens signaler». Dette gir negative helseeffekter på lang sikt.

Lederen avslutter med følgende oppfordring: ”LO gjør klokt i å tenke mer på hva som tjener arbeidslivet og mindre på hva som tjener dem selv.” Til det er det å si at de tusenvis av hovedtillitsvalgte i LOs klubber og fagforeninger daglig gjør avveininger når det gjelder bedriftenes behov og medlemmenes behov for arbeidervern i henhold til AMLs bestemmelser.

Dagens AML er fleksibel og gir bedriftene og de ansattes tillitsvalgte full mulighet til å avtale lokale tilpasninger hva blant annet angår gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid, overtid og daglig og ukentlig arbeidsfri.

 

Kontaktperson: John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, tlf. 995 14 216

Til utskrift og nedlastning VEGGAVISA nr. 6-2014