Share Button

Professoren som vil skape arbeidsplasser ved å legge ned norsk og trøndersk industri.

I sin kronikk i Adresseavisen 5.10.2017 legger professor Ole Gunnar Dahlhaug ved NTNU fram sin plan for vannkraftens renessanse. ”Norge står altså framfor en kjempemulighet til å opptre som batteri og reservekraftverk til Europa….”

Dessverre er ikke dette bare teori. Det bygges nå en eksportkabel for strøm fra Norge til Tyskland og det er gitt konsesjon til en Skottlandskabel også. Når de er bygd kan Norge eksportere halvparten av vår vannkraft. I Norge er strømprisen 25 øre/kWh, i Storbritannia er den nå 70 øre. Drivkraften bak er ikke fortjenesten på kablene, det er å få opp strømprisen i Norge på europeisk nivå.

Truer trøndersk industri

IndustriEnergi gjør alt for å stanse kablene fordi de fjerner grunnlaget for hele vår kraftkrevende industri, en lav langsiktig strømpris. Kablene truer Washington Mills og Elkem Thamshamn på Orkanger, Wacker i Hemne, Hydro på Sunndalsøra, Rockwool i Trondheim og legger stein til byrden for Norske Skog i Skogn og fabrikkene på Ranheim og Follafoss. Professoren sier da også at tap av arbeidsplasser er et argument mot flere eksportkabler, men han mener Norge kan bygge ny industri til erstatning, uten særlig utdyping.

Eksport av kraft og effekt

Professoren skal ikke bare eksportere krafta vår, han skal eksportere effekt, levere store mengder kraft når det er vindstille og overskyet i EU, når vindmøller står stille og sola ikke skinner på solcellepanelene. Teknologien hans består i å pumpe vann opp i Norges store vannmagasin når prisen er lav og ruste opp turbiner og tuneller slik at mye kraft kan leveres på kort tid. De nye strømmålerne som pådyttes alle norske husstander er en del av denne omlegginga.

Ikke bare vil norsk kjerneindustri miste sin eneste konkurransefordel, også norske husholdninger vil få kraftig økt strømpris. I tillegg må vi gjennom økt nettleie betale for den motorveien som nå bygges fra Namsos til Kristiansand for å få krafta fram til eksportkablene. Ikke nok med det, vi vil få strømpriser som varierer over døgnet etter vind og sol i EU. Ikke enkelt i et kaldt land med stor kraftkrevende industri,

Er kablene først bygd så vil EUs konkurranseregler brukes mot de som vil holde prisene nede for norsk industri. EU krever faktisk at Norge avgir suverenitet il EUs energibyrå, ACER, som skal bestemme over kraftflyten i eksportkablene, helt og fullt.

Skal krafta vår brukes til å utvikle Norge, bevare industrien og sikre det grønne skiftet eller skal den bli en hvilken som helst vare i EU-markedet og i praksis legges under EU-kontroll? Det står om vår viktigste evigvarende ressurs.

Arne Byrkjeflot. Leder IndustriEnergi avd. 22