Share Button

Arbeiderklassen i Norge i dag utgjør ca. 70 – 80 prosent av befolkningen. En stor del av disse er fagorganisert. Om disse menneskene ikke daglig utfører sitt ærlige arbeid, vil samfunnet gå i stå. Vi er dem stor takk skyldig.Adresseavisen setter 28. august fokus på ”lavstatusyrker”. 4249 personer har svart på en undersøkelse og sagt sin mening om hva de mener er såkalte lavstatusyrker i 2014. Artikkelen gir grunn til å reflektere over hvordan samfunnet ville ha fungert om arbeidet innen disse yrkene ikke hadde blitt utført:

Renholder: Sørger for rene gulv, vegger, tak, og god hygiene på toaletter og bad i kontorbygg og hoteller. Renovatør: Fjerner søppel, tømmer kloakk, kildesorterer og gjenvinner avfall. Ansatt i fastfood-kjede: Tilbereder og serverer enkle småretter fra gatekjøkken, butikk, kiosk og hurtigmatrestauranter. Taxisjåfør: Transporterer personer og næringslivsfolk, bevegelseshemmede og pasienter til lege / sykehus. Servitør: Istandsetter for ulike arrangementer, dekker og pynter bord, serverer mat og drikke, tilbereder retter ved gjestenes bord og følger opp gjestene for å skape hygge. Bussjåfør: Frakter folk og elever til arbeid og skole, på turer og hjem fra uteliv om nettene. Hjelpepleier / helsefagarbeider: Pleier eldre og yngre i hjemmesykepleie, sykehjem, og sykehus. Lærer: Gir kunnskap til våre barn og unge. Lastebilsjåfør: Transporterer råvarer til fabrikker, anlegg og byggeplasser for å holde produksjonen i gang og slik at bygg kan reises. Lagerarbeider: Håndterer varer, som innebærer å sikre last, planlegge, lagre, produsere og klargjøre for å forsende gods. Barnehageansatt: Skaper trygge rammer til lek og læring for våre barn. Avisbud: Bringer daglig nyheter inn til våre hjem. Yrkessjåfør: Transporterer varer, gods og passasjerer på en trygg og sikker måte. Vaktmester: Sørger for teknisk drift og vedlikehold av skoler og borettslag. Journalist: Bringer fram nyheter og setter søkelys på saker av betydning for offentligheten. Parkeringsvakt: Sikrer alle trafikantgrupper god fremkommelighet, bidrar til at alle kan ferdes trygt, gjennom god tilrettelegging, kontroll og veiledning.

John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim