Share Button

ELLO i Kristiansund er en 116 år gammel kvinnearbeidsplass med 60 ansatte. Her lages blant annet Lano, Solidox og Lypsyl og bedriften er svært lønnsom. Orkla vil likevel flytte den til Sverige. Det kalles strategi, men vi vet at dette er for å tjene mere penger. Saken er ikke avgjort, det er styremøtet i Lilleborg avgjør om bedriften fortsatt skal produsere
varer i Norge. På lørdag 2.april mobiliseres det i Kristiansund med demonstrasjon og torgmøte kl. 13.00.

 

Lano må produseres i Norge!

Hvor viktig det er for Kristiansund at Lano og annen produksjon ved Ello gir viktige industriarbeidsplasser, vises når både ordfører og fylkesordfører er appellanter. Sammen med LO-sekretær Are Tomasgaard, nestleder i Industri-Energi og stortingsrepresentant Else-May Botten. Og sjølsagt klubbleder Unni Garberg. ELG underholder. LO i Trondheim mener avindustrialiseringa av Norge må stoppes og gir vår fulle støtte til våre arbeidskamerater på ELLO. Orkla må snu! Lano, Solidox, Lypsyl og de andre varene som produseres i Kristiansund skal fortsatt produseres i Norge!  LO i Trondheim oppfordrer derfor alle som har mulighet til å delta på markeringa i Kristiansund.

John Peder Denstad

leder LO i Trondheim tlf 995 14 216

epost post@loitrondheim.no

Her kan du lese mer om ELLO i Kristiansund og hva de produserer, på Lilleborg sin nettside.