Share Button

LO i Trondheims internasjonalt utvalg sammen med andre organisasjoner står for markeringen i Trondheim lørdag 22. mars 2014 kl. 14.00 på torget.

Denne uka arrangerer LO i flere byer i landet en markering for en mer human asylpolitikk, med særlig vekt på situasjonen til de flere hundre barn og familiene deres som risikerer å bli kastet ut av landet når som helst. 

Du hjelper mye ved å spre invitasjonen til medlemmer og andre.

Plakat til utskrift:  labarnabli

For arrangements komiteen
 
Karim Essahli
Leder LO i Trondheim internasjonalt utvalg
Tlf. 938 83 328