Share Button

Kvinner på tvers samler medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet til to lærerike og sosiale dager. Her treffes kvinner fra hele fagbevegelsen og andre organisasjoner. Du som er tillitsvalgt  bør gjøre konferansen kjent og gi medlemmene i din forening mulighet til å delta. Tillitsvalgte er også hjertelig velkomne.

Tema

I år skal vi diskutere sekstimersdagen, pensjon, flyktinger, velferdsprofitører, ny likestillingslov og mye mer.

Påmelding:
kvinnerpatvers.no

eller send e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com eller ring sekretariatet Fagforbundet Akershus på telefon 23 06 44 80.

Pris: 600 kr for to hele dager – kr 300 for en dag, eller for deg som er uten inntekt.

Vedlagt finner du konferanseprogrammet. Det kan skrives ut og henges opp/deles ut.

Vennlig hilsen

Kvinner på tvers

www.kvinnerpatvers.no

 

www.facebook.com/kvinnerpaatvers

 

www.twitter.com/KvinnerpTvers  @kvinnerpTvers

Kvinner på tvers har i 23 år vært et samlingspunkt for diskusjoner på tvers av kvinnebevegelse og fagbevegelse, hovedorganisasjoner, privat og offentlig sektor, i et forum for vanlige kvinners interesser og perspektiv. Konferansene har inspirert, bidratt med økt kunnskap og utviklet ideer om hva som kan gjøres, samt utviklet nettverk på tvers av organisasjonene. Kvinner på tvers har holdt fast ved kampen for heving av kvinnelønna og likelønn og for 6-timersdagen, avgjørende spørsmål for kvinners likeverdige plass i samfunnet og sentrale saker for hele fagbevegelsen. Vi har tatt opp velferdsstatens betydning for kvinner, som pensjonsrettigheter og rettigheter for enslige mødre, bygd nettverk med kvinner med minoritetsbakgrunn og vært opptatt av internasjonal solidaritet. Vold mot kvinner er satt på dagsorden som en sentral sak for fagbevegelsen.