Share Button

Årets Kvinner på tvers-konferanse finner sted lørdag 20. og søndag 21. september 2014. Årest konferanse har fokus på ungdom, likestilling, 6-timersdag, pornokultur med mere. Følg med på http://kvinnerpatvers.no/ for eventuelle oppdateringer.

Likestilling på glattisen – hva nå?

Program per 5. juni

Lørdag 20. september 2014

09.00 Registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med inspirasjon
10.30 Praksisplass –
utnytting eller mulighet?
16,9
Enhet for mangfold og integreringChristina Beck Jørgensen, Fagforbundet ungdom
11.00 Utvikling av likestillingspolitikkDiskusjon Hege Skjeie, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
12.30 Hvorfor reise kampen for sekstimersdagen akkurat nå? Helene Bank,
For velferdsstaten
13.15 Lunsj
14.15 Er det sant at vi kan jobbe mindre?Spørsmål Roar Eilertsen,
De Facto
15.15 Pause
15.30 Sekstimersdagen –
fra krav til virkelighet
Diskusjon
Mette Nord,
leder Fagforbundet
Kåre Pedersen,
Tine Heimdal
17.00 Slutt for dagen
Konferansepub

Søndag 21. september 2014

10.00 Åpning med inspirasjon
10.30 Når kjønnsbalanse er nøkkelen til økonomisk vekst – EUs perspektiv på likestillingKommentarer og diskusjon 
Berit von der Lippe, professor BI
12.00 Lunsj
12.45 Invadering av
kvinners kropper
Kari Stefansen, sosiolog Høgskolen i Oslo og Akershus
13.40 Stopp pornokulturen

Diskusjon
Katarina Storalm, kvinnegruppa Ottar
14.45 Avslutning
15.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 20. og søndag 21. september 2014
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Pris:600 kroner; inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager

Ungdom (under 25 år) halv pris dersom de ikke har en organisasjon som betaler.

Påmelding snarest og seinest innen 12. september til epost kvinner.pa.tvers@gmail.com.

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers 2014, konto 1503 44 89294
Utdanningsforbundet Akershus, Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Merk betalingen med navn og organisasjon – gi beskjed dersom organisasjonen skal betale.
Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Utdanningsforbundet Oslo og Akershus, telefon 23 13 81 00
eller send e-post til marianne.krogh@utdanningsforbundet.no ellerkvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Initiativtakere:

 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Akershus fylkeskommune
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fagforbundet Helse, sosial og velferd
 • Fagforbundet private virksomheter
 • Fagforbundet Oslo
 • Delta Oslo
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Akershus
 • Handel og kontor Oslo og Akershus
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Fagforbundet TeoLOgene
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo
 • Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening