Share Button

Nasjonalt krigsseilerarkiv – www.krigsseilerregisteret.no – innhenting av informasjon om krigsseilere.

Et nasjonalt digitalt krigsseilerregister er nå under utarbeidelse. Hver krigsseiler vil få sin egen «hjemmeside». LO i Trondheim er en samarbeidspartner med sjømanns­for­eningene i Lillesand og Trondheim og stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Vi ber tillits­valgte og fagorganiserte som har opplysninger i form av brev, bilder, sjøfartsbøker, sertifikater osv. om trønderske krigsseilere ta kontakt med Trondhjem Sjømands­forening e-post trondheim.sjomannsforening@gmail.com / telefon 91112607.

Vi er nå i gang med en dugnad for å innhente informasjon om trønderske krigsseilere, se lenka https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2018/11/09/På-jakt-etter-informasjon-om-krigsseilere-17839332.ece

Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. De fleste var fagorganiserte. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Over 40.000 har til nå fått sin egen side. Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilere. Mange bidrar også med enestående dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016.

Arbeidet er nå i gang med å registrere utenlandske sjøfolk i den norske handelsflåten. De fortjener også å minnes for sin tjeneste. Mer enn 4500 utenlandske krigsseilere er så langt å finne i registeret. Kvalitetssikring av norske krigsseilere i Nortraship vil bli ferdig i 2019. Etter dette starter det systematiske arbeidet med å registrere øvrige norske krigsseilere: eksempelvis de som seilte i hjemmeflåten og marinen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

John-Peder Denstad, leder av LO I Trondheim, tlf. 99514216

Per Barstad, daglig leder i Trondhjem Sjømandsforening, tlf. 91112607