Share Button

Trondheim kommune v/kommunedirektørens fagstab har bedt LO i Trondheim om å bekjentgjøre at kommunen lyser ut midler til kompensasjon for næringslivet, med søknadsfrist 28. april 2021. Stortinget vedtok 23.02.21 å bevilge 1,75 mill­iarder kron­er til kommunene. Trøndelag er tildelt 48 millioner kroner. 19 av disse skal for­deles til næringslivet i Trondheim. Trondheim kommune vil prioritere å støtte virk­somheter innen trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene.  

Stortinget vedtok den 23. februar 2021 å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene. Trøndelag er tildelt 48 millioner kroner. 19 av disse skal fordeles til næringslivet i Trondheim.   

Kompensasjonsordningen skal gå til bedrifter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19 og til de som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Trondheim kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og skjenke og serverings­næring­ene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten.

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke

Det kan søkes til enten bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak. Bedriftsrettet støtte er begrenset oppad til kr 300 000 per bedrift. Trondheim kommune vil prioritere å støtte virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arr­angements- og skjenke- og serveringsnæringene. Søknader om fellestiltak skal bidra til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene og for handelsnæringen i Midtbyen. 

Søknadsfrist: 28. april 2021

Lenke til søknadsportal: www.regionalforvaltning.noStartside (regionalforvaltning.no)

Søk på ordningen «Trondheim kommune – kompensasjonsordning 2021». Søknadsmalen er svært forenklet og vedtak kan forventes innen kort tid etter søknadsfristen. 

Lenke til mer informasjon: 

– Nyhetssak på Trondheim kommunes nettside

– Tilsagnsbrev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)

– Vedtak om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, formannskapet 07.04.21 Saksdokumenter – sak PS 0121/21 (trondheim.kommune.no)

– Nyhetssak fra Trondheim kommunes hjemmesider Hardt rammet av pandemien? Nå kan du søke kommunen om penger – Trondheim kommune

For nærmere informasjon: 

Kjell Inge Stellander: kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no

Kari Mette Elden: kari.mette.elden@trondheim.kommune.no

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no