Share Button

Den mørkeblå regjeringa har fremlagt sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Ikke uventet raner regjeringa vår felles kasse og gir skattelettelser på formueskatten til de rikeste. De 100 rikeste vil motta 213 millioner kroner fra fellesskapets kasse. FrP og Høyre angriper arbeidsfolks sikkerhetsnett og grupper i samfunnet som trenger fellesskapets støtte for å finansiere dette.

Regjeringa tar barnetillegget fra varig uføre. Det gir økt fattigdom for deres barn. Nå har uføre et behovsprøvd barnetillegg på kr. 35000 pr. barn, som tilsvarer 0,4 ganger Grunnbeløpet (1 G = kr. 88370) i Folketrygden. Fullt barnetillegg gis kun når ensliges inntekt er under 2,6 G i året eller familieinntekten er under 3,7 G. 15600 personer får barnetillegget. De har i gjennomsnitt 1,8 barn. Regjeringa foreslår å kutte barnetillegget med 28000 kr. pr barn. I gjennomsnitt skal de 15600 foreldre med lav uføretrygd få 50000 kroner mindre å rutte med.

Den mørkeblå regjeringa vil kutte sykepengene for de som tjener minst. Nå har ansatte som tjener minst 1/2 G – 44185 kroner – rett til dagpenger. Regjeringen vil heve dette taket til 88370 kroner. Det betyr at alle som tjener under 1 G i løpet av et år, ikke vil ha rett til sykepenger gjennom Folketrygden. Dette vil ramme minst 80000 deltidsansatte.

Regjeringa angriper overgangsstønaden. Enslige som ikke kan skaffe seg inntekt fordi de må ta seg av barn kan i dag få overgangsstønad på 2,25 G = 199000 kroner i tre år. Regjeringa vil begrense dette til 1 år. Enslige foreldre blir presset over på sosialstønad, og barna blir taperne.

Arbeidsminister Robert Eriksson tar feriepengene fra arbeidsløse ved å fjerne ferietillegget i dagpengeordningen. Folk som mottar dagpenger gjennom Nav, vil ikke lenger tjene opp feriepenger til året etter. Arbeidsløse og de som nylig har kommet seg i jobb etter en periode som arbeidsløs, får ikke penger til å ta ferie. Staten sparer 1 milliard kroner på dette fra 2016.

Regjeringas angrep på arbeidsfolk viser at det mer enn noen gang nå er tid for å heise sosialismens fane basert på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Det er vår tidløse oppgave.

Jan Hammernes, Fellesforbundet, Eirik Odden, leder av Fellesforbundet avd. 250 HRR, Bjørn Inge Fossmo, leder av Fellesforbundet avd. 12 og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim