Share Button

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE.

 

Tid:         Torsdag 6. oktober 2016 kl. 12.00 – 16.00.

Sted:       Folkets Hus / NOVA Hotell kurs og konferanse, 4. etasje i Trondheim.

 

 • Bli med og kjemp for en god jernbane for framtiden.
 • Hvordan svarer Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmanns­for­bund på Jernbanereformen i tiden framover? Svaret får du 6. oktober.

Innledere:     Jane Sæthre, fung. forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Rolf Ringdal, forbundsleder Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kristian Brustad, leder LO Media Kommunikasjon

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

 •        Musikk ved Egil Strømse
 •        Enkel bespisning.

Det er satt av tid til spørsmål og debatt.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmelding: Innen fredag 30. september 2016 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon:

Janina Hortman, leder av Elektrolandsrådet i NJF (tlf. 916 72 680)

Kåre Wikdahl, leder av samferdselsutvalget LO i Trondheim (tlf. 916 72 208)

Eric Berget, tillitsvalgt i Jernbaneverket (tlf. 926 37 402)

Bård Kosberg, leder av Lokomotivpersonalets Forening Trondheim (tlf. 908 39 376)

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)

Arrangør: LO i Trondheim i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Jernbanereformen. Regjeringens planer for jernbanen begynner å manifestere seg på papiret.

 •   Jernbanereformen er en oppskrift på byråkrati og oppsplitting.
 •   Reformen kjøres fram i rekordfart. Så fort at Jernbaneverket og regjeringen ikke klarer å utrede.
 •  Jernbanereformen er blitt et gedigent eksperiment. Logikken bak reformen er helt uten tanker for en fleksibel og moderne jernbane for framtiden.

Flytting av milliarder fra fellesskapet til private. Regjeringen kaller det konkurranse og effektivisering, men handler egentlig om flytte milliarder av kroner fra fellesskapet til private. Penger fellesskapet i dag drar nytte av.

 •  Overskuddet fra jernbanen går i dag tilbake til innbyggerne i form av investeringer og utbytte. I framtiden vil pengene havne som overskudd i private selskaper.

Regjeringen gir monopol til private utenlandske selskap.

 • Allerede fra neste år kan NSB stå igjen som et tomt selskap med mange tusen ansatte, uten garantier for framtidig drift.
 •  Konkurranseutsettingen regjeringen snakker så varmt om er en stor bløff. Det blir ikke konkurranse om passasjerene. Det blir konkurranse fra utenlandske selskaper om å sikre monopol på å kjøre tog i årevis framover.
 •  Ansatte, godstrafikken og passasjerer betaler prisen.