Share Button

John – Peder Denstad – leder av LO i Trondheim

Tord Lien – regiondirektør NHO Trøndelag.

På ryggen av industriveksten rundt forrige århundreskifte reiste Norge seg fra å være et av de fattigste landene i Europa, med skyhøye økonomiske forskjeller mellom landeiere og landarbeidere, til å få en moderne økonomi og mulighet til å skape verdier til fordeling for individ og samfunn. Industriveksten gikk også hånd i hånd med oppbyggingen av det organiserte arbeidslivet. Man kan si at både det økonomiske grunnlaget for det nye Norge men også måten vi organiserer samfunnet og arbeidslivet på har sitt utspring i industrireisingen. LO og NHO mener vi har all mulig grunn til å være stolte over hva vi nordmenn har fått til og slutter helhjertet opp om at industrielle kulturminner bør taes vare på.

Men vår evne til å skape, endre og utvikle må også taes vare på. Nettopp disse evnene har skapt, og sikret, de tusenvis av industriarbeidsplasser landet rundt, også i Trondheim. Nå står norsk og trøndersk industri overfor store endringer, også industrien vår. Det skal skapes tusenvis av nye arbeidsplasser, samtidig som industrien vår skal bidra til at klimagassutslippene går ned. Heldigvis er vi godt posisjonert også for fremtiden, blant annet representert ved Siemens. Derfor er vi glade for at bygningsrådet i oktober i fjor i forbindelse med oppstart av planarbeidet for Sluppen slo fast at: : «det … er et mål å ivareta industriens behov i området, både i planleggingen og i byggefasen.» Vi er imidlertid ikke helt overbevist om at det hensynet så langt er tatt i tilstrekkelig glad.

For å løse klimautfordringen er det nødvendig å øke forståelsen for industriens betydning, for innovasjon, verdiskaping, sysselsetting, klimakutt, kompetanse og velferd i Norge. Siemens Trondheim utvikler nyskapende teknologiske løsninger som bidrar til å løse den globale klimautfordringen. Dette dreier seg blant annet om undervannsteknologi, marin teknologi og energilagring, som også gir 600 arbeidsplasser lokalt i Trondheim. Det er viktig for Norge og at myndighetene tilrettelegger slik at tempoet innen utvikling av grønne teknologier og nye lønnsomme arbeidsplasser holdes oppe.

Å tre en osteklokke ned over Siemens-anlegget, som kommuneadministrasjonen i realiteten tar til orde for i sitt forslag til kommunedelplan, er ikke et eksempel på å legge til rette for ny verdiskaping og teknologiutvikling for en bedre verden. Tvert imot kan et slikt vedtak stå i veien for at en viktig høy­tek­nologisk bedrift kan videreutvikles. Et grunnleggende premiss for den politiske behandlingen av planen må være at bedriftens behov og dynamiske utvikling sikres ved at den gis mulighet til nye hensiktsmessige utvidelser og ombygginger av lokalene på industrianlegget på Sluppen.

I det videre planarbeidet for Sluppen og for alle andre områder i Trondheim vil LO i Trondheim og NHO Trøndelag anbefale både administrasjon og politikere til å involvere bedriftene og de ansattes tillitsvalgte i planleggingen av hvordan arealene kan utnyttes best mulig, for en grønnere og rikere by, med nok plass til industrien og til tjenesteytende bedrifter, men også trygge og effektive kollektivløsninger. Helt konkret oppfordrer vi til å følge opp vedtaket om å «ivareta industriens behov», noe som ikke innebærer å sette en osteklokke over fordums storhet men heller å legge til rette for flere nye grønne arbeidsplasser.

Se også video med John – Peder Denstad om denne saken: https://www.facebook.com/LOiTrondheim/videos/1623729497763565/