Share Button

Det blir Trondheimslansering av boka «Israel – bak muren av myter og propaganda» på Olavs Pub onsdag den 3. februar kl 19.  hvor forfatteren Dag Hoel samtaler med Peder Martin Lysestøl om boka.  Sommeren 1964 reiste Peder Martin Lysestøl til Israel for å bidra til en bedre verden. Hans første møte med Israel var som pæreplukker og badevakt i en liten jødisk kibbutz. Den israelske regjeringen visste hva vesten ville se, og de var usedvanlig dyktige til å vise det fram. I denne boka ser Lysestøl bak muren av myter og propaganda. For å forstå Israels utvikling er det ikke nok å kjenne palestinernes historie – vi må forstå staten Israel. Fra sitt ståsted som sosialøkonom viser Lysestøl hvordan sionistisk ideologi og israelsk politikk har måttet tilpasse seg den økonomiske og sosiale utviklingen – en utvikling som på sikt kan true staten Israels eksistens. Det blir Trondheimslansering av boka «Israel – bak muren av myter og propaganda» på Olavs Pub onsdag den 3. februar kl 19.  hvor forfatteren Dag Hoel samtaler med Peder Martin Lysestøl om boka. 

Peder Martin Lysestøl
Peder Martin Lysestøl

Sommeren 1964 reiste Peder Martin Lysestøl til Israel. Han ville bidra til en bedre verden gjennom å jobbe frivillig i en jødisk kibbutz.

Våren 1967 deltok han på den første internasjonale studentkonferansen i Kairo. Under konferansen besøkte de Gaza og de store palestinske flyktningeleirene. Den brutale virkeligheten som møtte ham her fikk ham til å forstå at den idylliske Kibbutzen i Israel var bygd på jorda til fordrevne palestinere. Historien om palestinerne fortalte Lysestøl i boka Palestinerne, historie og frigjøringskamp.
Møte med de palestinske flyktningene i Gaza tvang ham til å ta et oppgjør med det han tidligere hadde trodd var Israel, et hjem for jødene.
Hvordan kunne ideen om å bygge en stat på et annet folks jord oppstå? Og hvordan kunne den la seg gjennomføre? I denne boka forteller sosialøkonomen Lysestøl historien om Israel fra begynnelsen. Han følger sionismen, fra ideen oppstår i 18 – hundretallets Europa til etableringen av staten Israel. Han viser hvordan Israel har gjennomgått store forandringer fram til den aggressive høyteknologistaten av i dag. I boka viser han hvordan Israel i dag står overfor store utfordringer som truer statens eksistens. En av disse er den internasjonale BDS – kampanjen.

Lysestøl er sosialøkonom, og tilfører debatten om Israel – Palestina en ny dimensjon ved å vise hvordan de økonomiske aspektene ved Israels okkupasjon av Palestina er avgjørende for å forstå den sionistiske strategien.

Israel er tilsynelatende sterk og hensynsløs, men samtidig en stat på leirføtter. Dette er bokas positive budskap til alle som håper på en rettferdig framtid for alle som bor i Israel – Palestina.