Share Button

Her vil du finne de innledningene som innlederne holder under Trondheimskonferansen og fra seminarer på formiddagen. Når det gjelder seminarene så er det ikke alle seminar vi er arrangør av, men vi legger ut de vi får.  Vedtakene vil skje på søndag. og de vil bli lagt ut etter konferanseslutt. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteens innstilling til Trondheimsresolusjonen 2014 – Trondheimskonferansen 2014

Redaksjonskomiteens innstilling: Redaksjonskomiteens innstilling til andre forslag – TRONDHEIMSKONFERANSEN 2014

Innkomne forslag  Innkomne forslag til redaksjonskomiteen innen fristen lørdag 01.02.14 kl. 17.30

Fagbevegelsen og EØS, formiddagsseminar i regi av LO i Trondheim, LO i Oslo og Faglig Utvalg i Nei til EU. 

Innledning av EU-parlamentariker Mikael Gustafsson med tema Yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Yrkeskvalifikationsdirektivet – PQD

Innledning av Mads Opheim, tidligere leder av Ungdom mot EU med tema Kabotasje. Fagrørsla og EØS – kabotasje

Innledning av Rune Skarstein med tema Krisa i EU. Eurokrisa_Trondheimskonf_31.01.2014-2-_powerpoint

Rune Skarsteins manuskript: Krisa i EU Eurokrisa_Trondheimskonferansen_31.01.2014

 Svein Åge Samuelsens innledning med tema Etter Stortingsvalget 2013- hva nå?  Etter stortngsvalget 2013 hva nå

Gerd Kristiansens innledning: trondheimskonferansen 2014 (Lagret automatisk)

Mona Bjørns innledning med tema Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret 2014 monabjorn_innledning_pensjon_trhkonf2014_med_notater

Venezuelas ambassadør José Sojo Hilsen fra den Bolivarianske revolusjonPresentacion para Trondheim 30 de enero 2013 versión corta INGLÉS

Harald Berntsens innledning med tema Fagbevegelsen som kamporganisasjon- Hvordan skal vi slåss  Harald Berntsens innledning   Han brukte også Rudolf Nilsens dikt «Svar» svar

Roar Eilertsens innledning med tema: EØS. sosial dumping og faglige rettigheter- hva med håndhevingsdirektivet? Roar Eilertsen

Åpen fagligpolitisk time

Paul Magnus Gamlemshaug Forbundsstyremedlem i Postkom med tema Ny runde mot Postdirektivet PaulMagnusGamlemshaug – Postdirektivet

Anne Finborud leder av Skolenes Landsforbund, med tema Om arbeidstidsforhanlingene for lærere Anne Finborud Trondheimskonferansen 2014

 Mona Nilsen, leder FO Nordland,med tema Barnevern Mona Nilsen-Barnevern

Terje Enger leder av Cubaforeningen i Norge,  innledning med tema Om et solidaritetsprosjekt for Cuba Terje Enger

Torstein Dale, leder av Ship to Gaza Norway, innledning med tema Om situasjonen for arbeidsfolk i Gaza Om situasjonen i Gaza- Torstein Dale

Ebba Bojes innledning med tema Manifest Årskonferanse – politiske prioriteringer Ebba Boye Manifest Analyse

Olaf Svorstøl , LO i Oslo, om økonomisk støtte til Solidarity4all i Hellas. olafsvorstol