Share Button

redkom innstilling til konferansen uten hoveduttalelsen

redkom innstilling til konferansen uten hoveduttalelsen