Share Button

Styret skal gå gjennom de innsendte forslagene til 1.mai – paroler på styremøtet i dag 28.februar og innstiller på hvilke paroler som skal vedtas på representantskapsmøte 14. mars. Det tas også utgangspunkt i paroler vi allerede har, og styret vurderer om det er tema det eventuelt må utarbeides paroler om. Vi anbefaler klubber og foreninger om allerede nå å starte mobilisering til deltakelse i årets 1.mai -tog. Vi minner også om at hovedtaler i år er Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). 

De innsendte forslagene til 1.mai – paroler 2017 er: 

Fra Sør – Trøndelag HK avd 1

Bevar søndag som felles fridag

2/3 lønn i pensjon fra 62 år

Lovfestet rett til hele stillinger

Fra FO Sør-Trøndelag

Forsvar offentlig tjenestepensjon

Likelønn nå!

Nei til profitt på velferdstjenester

Ja til 6-timersdag

JA til faste ansettelser

fra Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

Forsvar offentlig tjenestepensjon

2/3 pensjon av lønn fra 62 år

Fra Fagforbundet Trondheim 

Nei til profitt på velferdstjenester

fra Skolenes Landsforbund forening Trondheim

Innfør lærarnorm no!