Share Button

Etter stortingsvalget – hva nå?

Styret i LO i Trondheim ønsker å reise en debatt som oppsummerer hvorfor de rød grønne partiene mistet sitt flertall.

  •   Hvordan må vi nå jobbe for å gjenreise den politiske venstresida i Norge fram mot neste stortingsvalg.
  •   Hvordan kan vi vinne den ideologiske kampen for våre verdier for framtidas samfunn?
  •   Hvordan bygge allianser på venstresida for å styrke de politiske venstrepartienes oppslutning i den norske befolkning?

Innkallingen: 

Til representantskapets medlemmer og fagforeningene

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Valgte representanter fra fagforeningene innkalles med dette til LO i Trondheims representantskapsmøte.

NB: Innkallingen sendes også andre tillitsvalgte og fagorg­aniserte i LO i og med at møtet er åpent for medlemmer. Kun valgte representanter har stemmerett.

Møtet avholdes:

TID:        TIRSDAG 26. NOVEMBER 2013 Kl. 18.30

STED:    FOLKETS HUS, MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER

                 Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

 

SAK 1.    Etter stortingsvalget – hva nå?

Styret i LO i Trondheim ønsker å reise en debatt som oppsummerer hvorfor de rød grønne partiene mistet sitt flertall.

  •  Hvordan må vi nå jobbe for å gjenreise den politiske venstresida i Norge fram mot neste stortingsvalg.
  • Hvordan kan vi vinne den ideologiske kampen for våre verdier for framtidas samfunn?
  • Hvordan bygge allianser på venstresida for å styrke de politiske venstrepartienes oppslutning i den norske befolkning?

 

Innledere:

  •  Arbeiderpartiet v/ sentralstyremedlem Cecilie Bjelland
  •   Sosialistisk Venstreparti v/ Johnny Ingebrigtsen, møtende stortingsrepresentant SV, Finnmark
  •   Rødt v/ leder Bjørnar Moxnes (ikke bekreftet)

 

Innlederne er gitt anledning til å holde en innledning hver på inntil ½ time. Etter innledninger følger debatt.

 

SAK 2.       Eventuelt.

 

 

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT!

Tidsrammen for møtet er kl. 21.30.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Vi ber om at fagforeningen sikrer at foreningens representant(er) møter.

 

Med hilsen

————————                                                                            —————————

Arne Byrkjeflot /s/                                                                            John-Peder Denstad

leder                                                                                                 sekretær