Share Button

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte.

TID:           TIRSDAG 11. FEBRUAR 2020 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

            Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1:         Etter kommunevalget 2019 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019.

   Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2019 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 52 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er.

Med svarene fra partiene har vi skriftlige løfter på at 43 av de 52 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2019–2023.

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

  1. Roar Aas, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
  2. Silje Salomonsen, gruppeleder SV, komiteleder for finans og organisasjon
  3. Ola Lund Renolen, kommunalråd og gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
  4. Marte Løvik, kommunalråd og gruppeleder Senterpartiet
  5. Arve Sletten, leder Rødt Trondheim og bystyrerepresentant, miljø- og næringskomiteen
  6. Gry Camilla Tingstad, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim
  7. Mia Småvik Rørdal / Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune
  8. Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim
  9. John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

SAK 2:         Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 27. januar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn og fagbevegelsens valgkampbrosjyre i Trondheim 2019