Share Button

Sakspapir for årsmøte 2017 – adgangstegn sendes fagforeningenes innmeldte representanter i papirpost: 

Budsjettforslag – innstilling fra styret LO i Trondheim til årsmøtet 04.04.17

Valgkomiteens innstilling 2017

Forslag til LO i Trondheims årsmøte 2017 – innstilling fra styret

Innkalling årsmøte 04.04.2017

Til representantskapets medlemmer

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM 4. APRIL 2017

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims års­møte:

TID: TIRSDAG 4. APRIL 2017 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

Dagsorden omfatter:

  1. Åpning

  2. Konstituering

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  1. Årsmelding 2016

  2. Regnskap for 2016 med revisors merknad

  3. Innkomne forslag

  4. Budsjett for 2017

  5. Valg

  6. Avslutning

  • Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykker.

Brev om fastsatt årsmøtedato med foreløpig saksliste og melding om valg ble sendt fag­for­eningene 06.01.17. Fagforeningene ble meddelt at frist for for­slag som ønskes behandlet på årsmøtet var 03.03.17 og frist for forslag på kandidater til verv som er på valg måtte være innsendt innen 03.03.17. Vedlagt brevet til fag­foreningene fulgte en oversikt over tillitsvalgte for LO i Trondheim etter sist årsmøte 19.04.16.

. / . Årsmelding for 2016 med regnskap, innkomne forslag med innstilling, budsjettforslag for 2017, valgkomiteens innstill­ing samt adgangstegn til årsmøtet ligger vedlagt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 21. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

Med kameratslig hilsen

——————————— ——————————-

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

tlf. 995 14 216 tlf. 917 41 820