Share Button

Da staten Israel ble etablert i 1948, måtte anslagsvis 750 000 palestinere flykte fra sine landsbyer til nabolandene. I dag utgjør etterkommerne av disse palestinerne mange millioner flyktninger. Israels okkupasjon av dagens Palestina har vart helt fra Seksdagerskrigen i 1967, og er den lengstvarende okkupasjonen i moderne tid. Dette er en asymmetrisk konflikt mellom okkupant og okkupert. Dialog mellom to helt ulikeverdige parter fører sjelden til en reell fredsprosess. Å fortsatt oppfordre kun til dialog og «fredsprosess» er å fornekte virkeligheten. Det er derfor startet et innbyggerinitiativ med formål om at at Trondheim bidrar litt til å bekjempe denne politikken. Dette er ikke et forslag om at kommunen skal drive utenrikspolitikk. Dette er et forslag om at Trondheim kommune må stå for en rettferdig innkjøpspolitikk, en form for forbrukerboikott, der kommunen kan treffe vedtak om hvilke varer og tjenester de ønsker å kjøpe.

Israels brudd på folkeretten er mange: Blokaden av Gaza, stadig flere ulovlige bosettinger på okkupert territorium på Vestbredden, fengsling av palestinske barn, bygging av muren rundt Vestbredden, annektering av store deler av Øst-Jerusalem, fengsling av palestinere uten lov og dom, vilkårlige drap av fredelige demonstranter, angrep og drap på fiskerne i Gaza, tilbakeholdelse av skatteinntekter osv – listen er uendelig lang.

Den israelske politikken overfor palestinerne kan sammenlignes med apartheid i Sør-Afrika, og er synlig for alle som vil se. Vi ønsker derfor, med vårt forslag, at Trondheim bidrar litt til å bekjempe denne politikken. Dette er ikke et forslag om at kommunen skal drive utenrikspolitikk. Dette er et forslag om at Trondheim kommune må stå for en rettferdig innkjøpspolitikk, en form for forbrukerboikott, der kommunen kan treffe vedtak om hvilke varer og tjenester de ønsker å kjøpe. Dette innbyggerinitiativ krever minimum 360 underskrifter for at Trondheim kommune må behandle forslaget.

Initiativtakere til forslaget er:

Fagforbundet i Sør-Trøndelag

Palestinakomiteen i Trondheim

Norsk Folkehjelp region Midt-Norge

Vi trenger DIN underskrift!

Du kan skrive under på dette innbyggerinitiativ her