Share Button

Vi ber trønderske stortingsrepresentanter om å stemme for å nekte NorthConnect konsesjon. North Connect kabelen fra Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland er nå under konsesjonsbehandling. NVEs analyse sier at kabelen er samfunnsmessig lønnsom fordi den øker strømprisen. Stortinget skal ta stilling til North Connect torsdag 23.04.20, ved et forslag om å instruere regjeringen å si nei til konsesjon. SP, SV, Rødt og FrP vil stemme for. Dersom Arbeiderpartiet også stemmer for vil North Connect være gravlagt for godt

Bedriftsledere i Elkem, Eramet, Alcoa, Glencore og adm. dir. og styreleder i Norsk Industri skrev i en kronikk i Fædrelandsvennen 15. januar i år: «Norsk industri forbruker ca. 46 TWh pr år ut av Norges totalforbruk på 136 TWh (2018). 2,4 øre / kWh i økt strømpris vil bety mer enn 1 milliard kroner i økte kostnader pr år, eller mer enn 40 milliarder kroner over kabelens levetid. Det er svært betydelige beløp som vil svekke industriens konkurransekraft.»

LO-kongressen i 2017 vedtok i en næringspolitisk uttalelse at «Konsesjonssøknaden fra NorthConnect må stanses.» Tillitsvalgte i prosessindustrien, blant annet i Midt-Norge, har bedt AP stemme for forslaget om å nekte North Connect konsesjon i Stortinget 23.04.20. Vi registrerer med forbauselse at saksordfører Espen Bart Eide fra AP sier at AP ikke vil støtte forslaget. Det er nå North Connect kan erklæres død og begravet dersom også AP stemmer riktig. Det er nå FrP ikke er bundet opp i regjering og dermed kan stemme mot å gi konsesjon. En utsettelse vil skape usikkerhet som prosessindustrien ikke er tjent med. Våre kraftanlegg ble bygd for å bygge landet, for å gi rimelig, ren energi til det norske folk og norsk industri, og ikke til strøm-eksport som en vare dit prisen er høyest. AP vil slett ikke være tjent med å være det partiet som hindret at North Connect ble erklært død og begravet i 2020. 

———————————-                                  ———————————— 

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen  

leder                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no