Share Button

Til fagforeningene og tillitsvalgte

Etter møte med kommunedirektøren i Trondheim kommune, er vi bedt om å sende ut informasjon om covid-19 på engelsk, polsk og litauisk via vårt nettverk av fagforeninger og tillitsvalgte.

Formålet er å nå alle våre utenlandske arbeidskamerater med informasjon om nasjonale tiltak og råd og regler når de vender tilbake etter juleferien 2020. Hensikten er at vi alle fortsetter å opptre ansvarlig, overholder gjeldende retningslinjer og gjør alt vi kan for å unngå å spre infeksjonen.

Vedlagt ligger tekster oversatt til engelsk, polsk og litauisk. Vi ber om at dere sørger for distribusjon rundt om på arbeidsplasser og til kontakter på steder der utenlandske arbeidere jobber og / eller oppholder seg.

Vi ber om at vedlagte informasjon videresendes direkte til arbeiderne gjennom klubbene og ved oppslag / løpesedler på arbeidsplassene / bedriftene.Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad
leder av LO i Trondheim
tlf. 99514216
post@loitrondheim.no
www.loitrondheim.no