Share Button

Adresseavisen skriver på lederplass 8. januar: «Godt hjulpet av ekstreme strømpriser har motstanden mot utenlandskabler økt.» Det er korrekt at fagbevegelsens tålmodighet med skyhøye markedsstyrte strømpriser har tatt slutt. Industriaksjonen med fagforeninger i industrivirksomheter i Norge står derfor nå sammen med mange LO lokalorganisasjoner for å mobilisere til en strømprisallianse og aksjon i Oslo 20. januar.

Våre krav

Ved seminar, overrekkelse av krav til olje- og energiministeren og appeller foran Stortinget vil vi markere våre krav: 1) Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene!; 2) Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin – Stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad; 3) Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre; 4) Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger. Appellanter er blant annet leder for Norsk Industri, Stein Lier-Hansen og Fellesforbundets forbundsleder Jørn Eggum.

Norsk kraft er blitt en vare

Norsk kraft har blitt en vare som kjøpes og selges på et nordisk og etter hvert europeisk marked. Kraftselskapene som produserer strøm tjener store penger der husholdninger, kraftintensiv industri og kommuner må betale. Det er resultatet av liberaliseringen av kraftbransjen for 30 år siden. Med energiloven av 1990 ble elkraft gjort om fra å være en offentlig tjeneste, på linje med vei, vann og avløp, til en rendyrka kommersiell virksomhet. I praksis betyr det at kraftbransjen skal styre etter å få strømprisene så høye som mulig. De senere årene er det bl.a. bygget flere nye kabler til utlandet. De er ikke nødvendige for at vi skal ha full forsyningssikkerhet, og er bygd primært for å importere utlandenes høyere prisnivå. Konsekvensen kan bli dramatisk for norsk prosessindustri, verdens reneste. Det vil gi økte klimautslipp om denne industrien skulle bli flagget ut til land som bruker fossil energi i produksjonen. For aluminiumsproduksjon vil CO2-utslippene 8-dobles.

Arvesølvet

Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv. En strategisk naturressurs for industriell verdiskaping i Norge. På kort sikt støtter vi tiltak som å fjerne el-avgift, den nylig innførte støtteordningen hvor staten dekker deler av strømregningen for husholdninger, og fritak for merverdiavgift på strøm. Men det er ikke nok. Vi krever politisk kontroll over kraftbransjen. Vi forventer nå at AP/SP regjeringa imøtekommer kravene fra fagbevegelsen som vil bli overlevert i Oslo, og lanserer nye, kraftige politiske grep for å få ned strømprisene. Nye grep som sikrer det norske folk, industrien og næringslivet, forutsigbare og rimelige strømpriser.