Share Button

Åpent møte om ILO 08.12.15

Åpent møte om ILO, den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen – Tirsdag 8. desember 2015, kl. 18-19 – FN-sambandets lokaler i Kjøpmannsgata 5.

Innleder: Thomas Svendsen Silseth


Thomas har hatt flere tillitsverv i Handel og Kontor og har bl.a. ledet HKs ungdomsutvalg. Han er i dag masterstudent i statsvitenskap ved NTNU.

Innledningen vil ta for seg:

  • ILOs oppbygging og rolle
  • ILOs arbeidsform
  • Viktige resultater av ILOs arbeid – konvensjoner innen arbeidslivet
  • ILOs utfordringer
  • Geneveskolen – erfaringer fra deltakelse på denne.

Lokalet tar max 50 deltakere. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Arrangementet er gratis.

Påmelding til undertegnede.

_____________________

Mari Eggen Sager
Informasjonsrådgiver
FN-sambandet

Mari.Eggen.Sager@fn.no

Tlf: +47 73 52 63 60

Mob: +47 470 19 645

Vil du vite mer om FN-sambandet så kan du lese her

Informasjon om ILO finer du her