Share Button

Fellesforbundet avd. 12 og LO i Trondheim inviterer til
halvdagskonferanse

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30 – 16.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje

Fokus på IA-avtalen og sykelønnsordningen.

Temaer:
1) Reforhandling av Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Betydningen av IAavtalen
som grunnlag for erfaringsutveksling innen og mellom bransjer og
mobilisering i bedrifter for å kartlegge og forebygge uønsket arbeidsmiljø
2) Helsefremmende arbeidsplasser i industrien. Erfaringer med å jobbe
systematisk for å forebygge sykdom og skader i industrien.
3) Hyllest til sykelønnsordningen. Bakgrunn og begrunnelse for den 40-årige
tillitsbaserte og sosialt rettferdig ordningen og utfordringer som den møter.
4) HMS og kvinnearbeidsplasser i offentlig sektor. Hva innebærer forventninger fra
ledelse og pasienters pårørende på ansattes arbeidsmiljø, og hvordan få i gang
partssamarbeid for å fokusere på løsninger.
5) HMS i offentlig sektor må på samme måte som i industri og offshore, innrettes
mot arbeidets egenart. Hva innebærer dette?
Innledere:
 Stein Lier Hansen, administrerende direktør Norsk Industri (tema 1)
 Tove Rita Melgård, rådgiver Fellesforbundet (tema 2)
 Steinar Westin, professor i sosialmedisin og fastlege (tema 3)
 Line Johnsen, hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Malvik (tema 4)
 Hans Jacob Busch, leder av arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune (tema 5)
Etter innledningene blir det anledning til å stille spørsmål. Det blir også debatt.

Konferansen er gratis. Enkel bevertning.

Påmelding innen fredag 12. oktober til post@loitrondheim.no
eller tekstmelding til 99514216

For nærmere informasjon:
– Bjørn Inge Fossmo, leder Fellesforbundet avd. 12, tlf. 414 48 830
– John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, tlf. 995 14 216
– Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim, tlf. 917 41 820