Share Button

Hva ropte han egentlig?

Trondheimskonferansen                         

Laila Ellingsen refererer i en reportasje over to sider i Adresseavisen 30.01.17 fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Det er Norges største fagforeningskonferanse og er et viktig fagligpolitisk verksted for å meisle ut enhet rundt strategier i vårt fagligpolitiske arbeid. I år deltok 626 tillitsvalgte fra 152 fagforeninger og 23 av LOs lokalorganisasjoner. 11 forbund deltok med sentrale tillitsvalgte, og representanter fra engelsk og venezuelansk fagbevegelse var til stede. LO-leder Gerd Kristiansen sa at konferansen var en institusjon der ledelsen måtte være til stede for å vite hva grasrota mente. Hadia Tajik sa at konferansen var en viktig møteplass for å få jording. Det setter vi pris på.

Hadia Tajik

Hadia Tajik blir i reportasjen referert svært inngående, blant annet om den viktige kampen mot økende forskjeller i samfunns- og arbeidsliv. 32 tillitsvalgte deltok i debatten. Ellingsen refererer kort tre innlegg. Den eneste som refereres med et visst innhold er Bjørnar Moxnes. Om de to andre skriver Ellingsen: «Tidligere LO-leder, Arne Byrkjeflot, mente at hvis Tajik virkelig var opptatt av forskjeller måtte hun gjøre noe med pensjonsreformen. Boye Ullmann ropte fra talerstolen at Tajik måtte ta initiativ til å forby bemanningsbransjen.»

Pensjonsreformen og bemanningsbyrå

Men hva ropte Boye Ullmann, som hver dag arbeider blant de som er utsatt for sosial dumping? Han sa at om Hadias far hadde kommet til Norge i dag som sveiser, ville det vært som innleid og underbetalt fra et bemanningsbyrå. Han ville bli tatt vel imot på verftet, men han ville ikke blitt en del av arbeidsfellesskapet, og sannsynligvis ikke blitt organisert. Slik er bemanningsbransjen, slik fungerer EØS-avtalen. Skal alle dagens innvandrere oppleve det fellesskapet Hadias far gjorde må det være som fast ansatt. Skal man virkelig være en del av fellesskapet, må bemanningsbransjen bort, og offentlig arbeidsformidling gjeninnføres. Arne Byrkjeflot sa at intet politisk vedtak i Norges historie hadde skapt så stor ulikhet som pensjonsreformen. Den overfører pensjon fra de med dårlig helse, tungt arbeid og ofte lite utdanning til de med god helse. Til de som har et arbeid det er mulig å bli gammel i og en bedrift som vil ha dem. Mye ulikhet er skapt av de blå-blå, men det slår ikke pensjonsreformen.

Konferansen vedtok å gå inn for å forby bemanningsbransjen og rette opp det tap sliterne er påført. Vi tror Adresseavisens lesere ønsker å få vite mer fra Norges viktigste møteplass for tillitsvalgte enn at Ullmann ropte, Byrkjeflot sa noe om ulikhet og Moxnes sa at velferdsprofitører brydde seg like mye om regler som en rev i en hønsegård.

Av Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder i LO i Trondheim og John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim