Share Button

Høring om endringer i drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv. - uttalelse fra LO i Trondheim 19.11.18