Share Button

LO i Trondheim støtter de streikende HK-medlemmene og grunnlaget for streiken som er å få innsyn i lønnsopplysninger for alle medlemsgrupper. Dette er nødvendig for å kunne føre reelle lønnsforhandlinger og drive en rettferdig lønnspolitikk.

LO i Trondheim viser til vedtak fra siste LO Kongress som slår fast at solidarisk lønnspolitikk krever åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår og at de tillitsvalgte skal ha tilgang til lønnsopplysninger og relevant statistikk for alle ansatte.

LO i Trondheim krever at LO ledelsen umiddelbart instruerer AAF til å gi HK fullt innsyn.

Med kameratslig hilsen

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder LO i Trondheim 1.nestleder/sekretær LO i Trondheim