Share Button

I fjor tok LOs juridiske avdeling ut stevning på Oppdal Booking etter at Oppdal Booking først hadde sagt opp hovedtillitsvalgt Ingrid Blikken og Mari Viken som følge av økonomiske årsaker, ifølge Oppdal Booking. Det er Lars Wenaas i Wenaas-gruppen som sto bak Oppdal Booking.  Noen uker etter oppsigelsen går Oppdal Booking til det skrittet og avskjediger Ingrid Blikken fordi de ifølge dem mener at Blikken er lite samarbeidsvillig og setter hotellets rykte på spill som tillitsvalgt.Fellesforbundet valgte å ta saken til retten, og i over en uke januar i år gikk saken i Sør-Trøndelag Tingrett.

VEGGAVISA nr. 1-2014

Dommen var knusende;

· Ingrid Blikkens oppsigelse og avskjedigelse ble kjent ugyldig.

· Mari Vikens oppsigelse ble kjent ugyldig.

· Ingrid Blikken ble tilkjent totalt kroner 525.000 i tapt arbeidsfortjeneste og erstatning.

· Mari Viken ble tilkjent totalt kroner 230.000 i tapt arbeidsfortjeneste og erstatning.

 

Dommen sa klart i fra at en tillitsvalgt har særskilt beskyttelse, samt at tariffavtalen ikke var fulgt i ansiennitetsprinsippet eller i drøftelser.

 

Oppdal Booking fikk særdeles skarp kritikk for sin måte å håndtere saken og tingretten ga dem ikke medhold i noen punkter.

 

På vegne av Ingrid Blikken, ønsker Fellesforbundet avd. 250 hotell- restaurant og reiseliv å takke for all støtte som er gitt, både økonomisk og skriftlig, til Blikken i en tid som har vært tøff for henne.

 

Takk!

 

For nærmere informasjon:

Børge Ånesen, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 250 HRR, tlf. 451 47 565