Share Button

– tema: Utviklingen på Ørland i forbindelse med hovedkampflybasen
Hele fag- og arbeiderbevegelsen inviteres til LOs frokostmøte på NOVA HKK (Folkets Hus) møterom Andromeda fredag 7. februar kl. 08.30 – 10.00. Ingen påmelding. Vi serverer frokost!  På dette frokostmøtet setter vi utviklingen på Ørland på dagsorden og får innledninger fra Forsvarsbygg ved Jens Levi Moldstad og Ørland kommune ved Heidi Fossland om prosessen både på militært område og i samfunnet for øvrig. AOF Midt-Norge ved Turid Grav Indergård  informerer som sine tilbud våren 2014,Oppdateringer om dette møtet vil du finne her