Share Button

Flyktningsituasjonen, vindkraftutbygging, ny fagskolesatsing, og hovedoppgjøret er tema når LOs distriktskontor inviterer til frokostmøte fredag 1. april kl. 08:30 – 10:00.

 

Dette er programmet for LOs frokostmøte:
Vindkraftutbygging på Fosen

Gigantutbyggingen på 11 milliarder starter allerede høsten 2016. Det skal bygges og monteres vindmøller, samt utarbeides infrastruktur som veier og servicebygg. Dette kan gi milliardoppdrag for midtnorske leverandører.

Rolf Sterten, prosjektleder utbygging av vindkraft, Trønderenergi

 Flyktningsituasjonen

Verden står overfor den største flyktningekrisen siden andre verdenskrig. Mer enn 60 millioner er på flukt og tusener dør under flukten. Hvorfor kommer de fra, hvem får opphold, hvordan lykkes med integrering, og hva kan vi i fag- og arbeiderbevegelsen bidra med?

Mona Lundereng og Amanda Larimore, Norsk Folkehjelp

  • Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap, etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status.

Du kan lese mer om Norsk Folkehjelps arbeid, og også melde deg inn på Norsk Folkehjelps hjemmeside.

 Ny fagskolesatsing

Fagskoleutdanning er høyere yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående skole. LO vil gjøre fagskolen til en sentral del i det fremtidige utdanningssystemet. AOF møter dette med en ny fagskolesatsing rettet mot våre medlemmer.

Marthe Dirdal, AOF Norge

AOF er fagbevegelsens studieorganisasjon, men avdelinger spredt ut over landet. Du kan lese mer om AOF og avdelingenes bakgrunn og kurstilbud her.

Det vil også bli gitt en kort statusrapport fra Hovedoppgjøret.

Under et tariffoppgjør skjer det mye, og selv om det kan være mye venting så kan ting skje fort. Om du vil følge med på hva som skjer, så er det smart å følge med på informasjon fra ditt eget forbund, enten via nyhetsbrev eller hjemmesider. Fri Fagbevegelse skriver om hva som skjer innenfor alle forbundsområder, og er raskt ute med informasjon.

Frokostmøte avholdes fredag 1. april kl 08:30 – 10:00 på Nova HKK (Folkets Hus i Trondheim), møterom Andromeda.

Forsyn deg med rundstykker, fyll opp kaffekoppen, og bli engasjert. Velkommen til LOs frokostmøte på Folkets Hus!

LOs distriktskontor Sør-Trøndelag arrangerer frokostmøte første fredag i hver måned. Frokostmøte er gratis og har ingen påmelding.