Share Button

Til tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeninger og klubber, styret og medlemmer av utvalgene i LO i Trondheim

Invitasjon til seminar lørdag 2. november 2019

FRA LOVLYDIGHET TIL MER AKSJON OG ARBEIDER­KOLLEKTIVET OG KAMPEN FOR HELE, FASTE STILLINGER

Bakgrunn for seminaret. Styret i LO i Trondheim har vedtatt i aktivitetsplan for 2019 – 2020 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen for hele, faste stillinger». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon – i kampen mot bemanningsbransjen og for hele og faste stillinger.

Tidspunkt og sted for seminaret er lørdag 2. november 2019, fra kl. 10.00 – 18.00 i lokalene til Fagforbundet Trondheim i Folkets Hus i Trondheim, inngang C, 3. etasje.

Påmelding til seminaret. Vi ber om en påmelding innen fredag 25. oktober 2019 til post@loitrondheim.no 

Aktuelle deltakere vil være tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeningene og klubbene, styret og med­lemmer av utvalgene i LO i Trondheim. Det er et mål å få med totalt 30 deltakere.

Seminarets innhold og innledere. Seminaret blir inndelt i følgende temaer:

Harald Berntsen, historiker og forfatter.

 • Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet vi har i dag.
 • Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren av modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen.
 • Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer.
 • Erfaringene med og betydningen av å bruke ulike faglige kampmidler, i historisk perspektiv og frem til i dag.

Joachim Espe, leder av Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes Forening

 • Hvordan bygge allianser og faglig kraft for å gjennomføre politiske aksjoner for faste ansettelser og mot bemanningsbransjen? Erfaringer fra gjennomførte aksjoner i 2017, 2018 og 2019. Hva er det viktigste andre kan lære av disse aksjonene?
 • Hva har skjedd i forholdet mellom partene, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening, etter at de nye bestemmelsene om innleie i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2019?
 • Hvordan føre kampen for forbud av bemanningsbransjen videre?

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 • Hvordan lykkes i å føre en streik for tariffavtale frem til seier? Erfaringer fra 36 dagers streik i 2016 for tariffavtale i KABA MøllerUndahl.

Anniken van Marion, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Trondheim innen Helse og velferd.

 • Hva er situasjonen i Trondheim kommune mhp. faste ansettelser?
 • Er toppa bemanning med alterneringsplikt for ansatte en god strategi i kampen for hele, faste stillinger?

Kari Kristensen, tillitsvalgt Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv (HRR)

 • Hva bør fagbevegelsen gjøre for å komme på talefot med unge mennesker i «utypiske yrker» med stor grad av løsarbeid, slik at de organiserer seg og engasjerer seg i fagforeningsarbeid?

Terje Skog, tidl. leder av Heismontørenes Fagfor. / leder av EL&IT Forb. Distrikt Oslo-Akershus

 • Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere aksjonerer i dagens arbeidsliv?

Hanne Lise Fahsing, leder av LO i Namsos og Omegn, kan dessverre ikke delta, men hun vil oversende en kort rapport om:

 • Hva er situasjonen i Namsos kommune og i andre kommuner i Namdalen mhp. faste ansettelser?
 • Hva gjøres for å stanse bruk av løsarbeid i disse kommunene?
 • Arbeidsmiljølovens § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Erfaringer med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele, faste stillinger?
 • Arbeidsmiljølovens § 14-9 Midlertidig ansettelse, sjette ledd. Erfaringer med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele, faste stillinger?

Til hvert tema blir det åpnet for spørsmål og kommentarer.

Forberedelser til seminaret.

 • LO i Trondheim har anskaffet et nytrykk av boka «Tilbake til start?», en pamflett om norsk arbeiderbevegelse 1907 – 2007. Noen fagforeninger har også anskaffet denne boka. De som vil delta og som ikke har boka, melder tilbake til oss slik at dere kan låne denne. Noe av innholdet i boka bør leses på forhånd av deltakerne. Harald Berntsen har foreslått som lesning på forhånd i Tilbake til start?: Sidene 1-86, 130-134, 143-160 og 170-261.
 • Artikkelen «Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe», av mangeårig tillitsvalgt innen EL & IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening Terje Skog, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.
 • Artikkelserien «Tvers gjennom lov til seier» av Harald Berntsen, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.

Matservering. Det vil bli servert kaffe / te, frukt og kjeks i pauser. Det vil også bli servert lunsj i form av catering.

Informasjon om seminaret.

 • Vegard Tillerflaten, leder av LO i Trondheims ungdomsutvalg (tlf. 930 95 567)
 • Ingjald Gaare, leder av politisk utvalg LO i Trondheim (tlf. 932 01 243)
 • Svein Åge Samuelsen, nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)
 • John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Seminaret er gratis. Ta kontakt om du lurer på noe.

Påmelding til seminaret. Vi ber om påmelding innen fredag 25. oktober 2019 til post@loitrondheim.no