Share Button

Invitasjon til seminar lørdag 6. november 2021

FRA LOVLYDIGHET TIL MER AKSJON OG ARBEIDER­KOLLEKTIVET OG KAMPEN MOT LØSARBEID OG FOR HELE FASTE STILLINGER

Bakgrunn for seminaret

Styret i LO i Trondheim og omegn har vedtatt i aktivitetsplan for 2021 – 2022 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen mot løsarbeid og for hele, faste stillinger». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og omegn. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon – i kampen mot bemanningsbransjen og for hele og faste stillinger.

Tidspunkt og sted

Styret i LO i Trondheim og omegn har vedtatt i aktivitetsplan for 2021 – 2022 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen mot løsarbeid og for hele, faste stillinger». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og omegn. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon – i kampen mot bemanningsbransjen og for hele og faste stillinger.

Påmelding til seminaret

Vi ber om en påmelding innen fredag 15. oktober 2021 til post@loitrondheim.no 

Aktuelle deltakere

vil være tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeningene og klubbene, styret og med­lemmer av utvalgene i LO i Trondheim og omegn. Det er et mål å få med totalt 30 deltakere.

Seminarets innhold og innledere

Seminaret blir inndelt i følgende temaer

Harald Berntsen, historiker og forfatter

 • Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet vi har i dag.
 • Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren av modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen.
 • Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer.
 • Erfaringene med og betydningen av å bruke ulike faglige kampmidler, i historisk perspektiv og frem til i dag.
 • Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere aksjonerer i dagens arbeidsliv?

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Kampen for tariffavtale. Hvordan lykkes i å føre en streik for tariffavtale frem til seier? Erfaringer fra 36 dagers streik i 2016 for tariffavtale i KABA MøllerUndahl.

Siv Kjøllmoen, Rådgiver Forhandlingsenheten, Fagforbundet

Perspektiv på kampen for hele faste stillinger i arbeidslivet.

Anniken van Marion, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Trondheim innen Helse og velferd

 • Hva gjøres for å stanse bruk av løsarbeid i Trondheim kommune?
 • Hva er situasjonen i Trondheim kommune mhp. faste ansettelser?
 • Arbeidsmiljølovens § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. Erfaringer med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele faste stillinger?
 • Arbeidsmiljølovens § 14-9 Midlertidig ansettelse, sjette ledd. Erfaringer med anvendelse av denne bestemmelsen for å oppnå hele faste stillinger?
 • Er toppa bemanning med alterneringsplikt for ansatte en god strategi i kampen for hele faste stillinger?
 • Hvordan føre kampen for forbud av bemanningsbransjen videre?

Astrid Kjelsnes, hovedtillitsvalgt SL Trond­heim kommune

Respekten for tariffavtaler. Tillitsvalgtes erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes.

Erlend Malvik Andresen, streikeleder for vekterne Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim under hovedtariffoppgjøret 2020.

 • Erfaringer med streikebryteri utført av Securitas sitt datterselskap PSS og permitteringer av hovedtillitsvalgte.
 • NHOs rolle, den såkalte «norske modellen» og opphevelsen av lovforbudet mot bemanningsbransjen fra og med år 2000 – sammenheng med erfaringer fra streiken i 2020?
 • Hvordan bør vekternes erfaringer fra streiken høsten 2020 følges opp?
 • Hva med økt bruk av sympatistreik?

Til hvert tema blir det åpnet for spørsmål og kommentarer.

Forberedelser til seminaret.

 1. LO i Trondheim har anskaffet et nytrykk av boka «Tilbake til start?», en pamflett om norsk arbeiderbevegelse 1907 – 2007. Noen fagforeninger har også anskaffet denne boka. De som vil delta og som ikke har boka, melder tilbake til oss slik at dere kan låne denne. Noe av innholdet i boka bør leses på forhånd av deltakerne. Harald Berntsen har foreslått som lesning på forhånd i Tilbake til start?: Sidene 1-86, 130-134, 143-160 og 170-261.
 2. Artikkelen «Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe», av mangeårig tillitsvalgt innen EL & IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening Terje Skog, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.
 3. Artikkelserien «Tvers gjennom lov til seier» av Harald Berntsen, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.

Matservering.

Det vil bli servert kaffe / te, frukt og kjeks i pauser. Det vil også bli servert lunsj i form av catering.

Informasjon om seminaret.

 • Alida Domaas, leder av LO i Trondheim og omegns ungdomsutvalg (tlf. 958 16 381)
 • Astrid Kjelsnes, leder av politisk utvalg LO i Trondheim og omegn (tlf. 920 14 054)
 • Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)
 • John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Seminaret er gratis. Ta kontakt om du lurer på noe.

Påmelding til seminaret

Vi ber om påmelding innen mandag 18. oktober 2021 til post@loitrondheim.no