Share Button

Til tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeninger og klubber, styret og medlemmer av utvalgene i LO i Trondheim

Invitasjon til seminar lørdag 17. november 2018

FRA LEGALISME TIL MER AKSJON

Bakgrunn for seminaret. Styret i LO i Trondheim har vedtatt i aktivitetsplan for 2018 – 2019 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon.

Tidspunkt og sted for seminaret er lørdag 17. november 2018, fra kl. 10.00 – 18.00 i lokalene til Fagforbundet Trondheim i Folkets Hus i Trondheim, inngang C, 3. etasje.

 

Påmelding til seminaret. Vi ber om en påmelding innen fredag 2. november 2018 til post@loitrondheim.no 

 

Aktuelle deltakere vil være tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeningene og klubbene, styret og med­lemmer av utvalgene i LO i Trondheim. Det er et mål å få med totalt 30 deltakere.

 

Seminarets innhold og innledere. Seminaret blir inndelt i følgende temaer:

Harald Berntsen, historiker og forfatter.

 • Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet vi har i dag.
 • Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren av modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen.
 • Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer.
 • Erfaringene med og betydningen av å bruke ulike faglige kampmidler, i historisk perspektiv og frem til i dag.
 • Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere aksjonerer i dagens arbeidsliv?

John Thomas Suhr, vaktmester og avdelingsleder i Oslo / Akershus HK

 • Positive erfaringer av arbeiderkollektivets betydning. Kampen for tariffavtale og mot fagforeningsknusing i Elkjøp i 2018 – Hva kan vi lære av erfaringene?

Markus Hansen, leder av Heismontørenes Fagforening

 • Positive erfaringer av arbeiderkollektivets betydning. Kampen for arbeiderkollektivet og tariffavtale mot amerikanisert HR-bedriftsledelse i Kone og Oronas – Hva kan vi lære av erfaringene?

Ingrid Haugmark, streikeleder for ansatte i Elvebakken barnehage AS, Fagforbundet Inderøy (fagforbundet.inderoy@gmail.com)

 • Kampen for å opprettholde tariffavtale og mot fagforeningsknusing i Elvebakken barnehage AS i Inderøy kommune i 2018 – Hva kan vi lære av erfaringene?

Lars Jacob Furunes, HK-klubbleder ved XXL Trondheim, Lade / vara i styret LO i Trondheim

 • Kampen for å opprettholde tariffavtale mot amerikanisert HR-bedriftsledelse i varehuset XXL – Hva kan vi lære av erfaringene?

Til hvert tema blir det åpnet for spørsmål og kommentarer.

Forberedelser til seminaret.

 • LO i Trondheim har anskaffet et nytrykk av boka «Tilbake til start?», en pamflett om norsk arbeiderbevegelse 1907 – 2007. Noen av fagforeningene har også anskaffet denne boka. De som ønsker å delta og som ikke har boka, melder tilbake til oss slik at dere kan låne denne. Noe av innholdet i boka bør leses på forhånd av deltakerne. Harald Berntsen har foreslått som lesning på forhånd i Tilbake til start?: Sidene 1-86, 130-134, 143-160 og 170-261.
 • Artikkelen «Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe», av mangeårig tillitsvalgt innen EL & IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening Terje Skog, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.
 • Artikkelserien «Tvers gjennom lov til seier» av Harald Berntsen, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.

Matservering. Det vil bli servert kaffe / te, frukt og kjeks i pauser. Det vil også bli servert lunsj i form av catering.

Informasjon om seminaret.

 • Vegard Tillerflaten, leder av LO i Trondheims ungdomsutvalg (tlf. 930 95 567)
 • Ingjald Gaare, leder av politisk utvalg LO i Trondheim (tlf. 932 01 243)
 • Børge Ånesen, leder av Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv (HRR) (tlf. 451 47 565)
 • Svein Åge Samuelsen, nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)
 • John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

 

Seminaret er gratis. Ta kontakt om du lurer på noe.

 

Påmelding til seminaret. Vi ber om påmelding innen fredag 2. november 2018 til post@loitrondheim.no