Share Button

Representantskapet i LO i Trondheim krever at LO må mobilisere til en politisk generalstreik for å markere alvoret i situasjonen dersom det kommende lovforslaget fra regjeringen blir i samsvar med høringsforslaget. Det samme gjelder dersom forslag om økt bruk av midlertidige ansettelser fremmes i forbindelse med det kommende statsbudsjettet. Vi foreslår at denne streiken får en varighet på minst tre timer, slik at det kan arrangeres folkemøter på sentrale steder. For å sikre størst mulig oppslutning, må alle organisasjonsledd drive aktivt opplysningsarbeid blant medlemmene og i offentligheten, så alle får vite hva som står på spill.

Begrunnelse:

Regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil utvide arbeidskjøpernes styringsrett på bekostning av de ansattes og de tillitsvalgtes innflytelse. De vil ha større adgang til midlertidige ansettelser, utvidelse av normalarbeidsdagen og frata fagforeningenes rett til å stoppe helsefarlige arbeidsplaner. Dette føyer seg inn i et mønster hvor regjeringa begunstiger kapitalen. Skattelette for de rikeste, privatisering av helse og undervisning, nedsalg av statlig eierskap – dette er noen eksempler på denne politikken. Samtidig viser de at de ikke ønsker å lytte til fagbevegelsen.

Vi har ennå en sterk fagbevegelse her i landet. Nå må vi bruke styrken vår til å kjempe mot denne utviklinga. Fanemarkeringen i Oslo den 19. juni og politiske streiker og markeringer rundt i landet den 23. september 2014 var en vellykket start.

 

Enstemmig vedtatt på representantskapsmøte i LO i Trondheim den 30.9.2014

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad
leder LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216
LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum
7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14
Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no