Share Button

Høyre- og Frp-regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven er til behandling på Stortinget denne måneden. Torsdag 19. mars kl. 14:00 blir det landsomfattende fanemarkering foran Stortinget i Oslo. Tidspunktet er valgt fordi dette er mellom behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen og Stortingets endelige behandling av forslagene.

Dette er vår siste sjanse i denne omgang til å si ifra at vi ikke vil ha forverringer av arbeidsmiljøloven! Vi ber derfor alle som har mulighet til å møte opp foran Stortinget og fagforeningene om å ta med sin fagforeningsfane.

LO i Oslo i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Oslo og Utdanningsforbundet Oslo inviterer til en større landsomfattende fanemarkering foran Stortinget torsdag 19. mars kl. 14:00.

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi sin innstilling til regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven en 17. mars. Fanemarkeringen 19. mars blir vår siste sjanse til å si i fra før stortinget fatter de endelige vedtakene den 24. mars.

Foran Stortinget blir det appeller og underholdning ved Salongorkesteret. Endelig program sendes dere senere. Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner til å videresende invitasjonen til sine fagforeninger og klubber. Vi ønsker vel møtt til en nødvendig markering i Oslo.

Vi tar også sikte på å arrangere et kort seminar i forkant av fanemarkeringen, kl. 12:00 – 13:30, hvor vi går igjennom komiteens innstilling og de forskjellige partienes merknader og forslag.

 

Med vennlig hilsen

Roy Pedersen

Leder, LO i Oslo

 

E-post roy.pedersen@lo-oslo.no

Mobil: 930 27 592