Share Button

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE

Fokus på arbeid for et seriøst arbeidsliv

Tid:         Onsdag 11. juni 2014, kl. 12.00 – 16.00

Sted:       NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg – sal 7 Merkur

Kampanjestart for Nei til EUs 20 års jubileum for kampen mot norsk EU medlemskap

20 år etter nei-seieren folkeavstemninga i 1994. 20 år etter EØS-avtalen trådte i kraft. 10 år etter Østutvidelsen. Kan norsk arbeidsliv leve med EØS-avtalen?

  • Heming Olaussen, leder av Nei til EU

 

Byggebransjen – med seriøse arbeidsforhold og HMS-arbeid?

Situasjonsbeskrivelse av utviklingen i arbeidslivet innen byggebransjen.

Forslag til tiltak nasjonalt og kommunalt.

  • Ingjald Gaare, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 765

 

Erfaring fra grønn sektor og verftsindustrien.

Situasjonsbeskrivelse av utviklingen i arbeidslivet innen grønn sektor og verftsindustrien.

Forlsg til tiltak for å bedre situasjonen

  • Rose Maiken Flatmo, avdelingssekretær Fellesforbundet avd. 65

 

Renholdsbransjen og hotell, restaurant og reiselivs­bransjen – med seriøse arbeidsforhold og HMS-arbeid?

Beskrivelse av problemer / utfordringer når det gjelder arbeidsforhold i bedriftene.

Forslag til løsninger for å bedre situasjonen.

  • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

 

Svart arbeid, fiktiv fakturering og falske identiteter i arbeidslivet

Trusselbildet mhp. skattekriminalitet.

Omfang av svart økonomi / skattetap.

Konsekvenser av svart økonomi.

Forslag til mulige tiltak for å fremme et seriøst arbeidsliv, herunder hva kan kommunen bidra med.

  • Mona Berg Moen, revisor i Skatteetaten

 

Tilsyn, kontroll og veiledning for et seriøst arbeidsliv

Omfanget av et useriøst arbeidsliv – herunder slavekontrakter og arbeidslivskriminalitet, hvilke bransjer er utsatt.

Arbeidstilsynets virkemidler for å fremme et seriøst arbeidsliv.

Forslag til mulige tiltak for å fremme et seriøst arbeidsliv, herunder hva kan kommunen og politikerne bidra med.

  • Marion Ramberghaug, jurist i Direktoratet for arbeidstilsynet, avdeling lov og regelverk

 

Arbeidsmarkedskriminalitet – hva gjør politiet?

Omfang av arbeidslivskriminalitet.

Metoder i arbeidet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Forslag til mulige tiltak for å fremme et seriøst arbeidsliv.

  • Morten Dombu, teamleder økoteamet Sør-Trøndelag politidistrikt

Det er satt av tid til spørsmål, kommentarer og debatt.

Servering av baguetter.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Påmeldingsfrist mandag 9. juni til post@loitrondheim.no

Påmeldingsfrist mandag 9. juni til post@loitrondheim.no  eller via påmeldingsskjemaet

 

Verification

  • Submit

For nærmere informasjon:

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekr. LO i Tr.heim (tlf. 917 41 820)

Arne Byrkjeflot, fylkessekretær i Nei til EU Sør-Trøndelag (tlf. 911 02 807)

 

Arrangør: LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU